Jak uzyskać odszkodowanie za brak właściwej diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego?

Właściwa diagnostyka jest niezbędna przed założeniem przez ortodontę aparatu ortodontycznego

Waga braku właściwej diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego

Brak właściwej diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji zdrowotnych i prawnych. Współczesna ortodoncja, jak każda dziedzina medycyny, opiera się na dokładnych badaniach diagnostycznych. Pozwalają one na opracowanie spersonalizowanego planu leczenia dla każdego pacjenta. Diagnostyka przed leczeniem ortodontycznym jest nie tylko standardem medycznym, ale także wymogiem prawnym, którego zaniedbanie może skutkować poważnymi komplikacjami.

Podstawowym celem diagnostyki ortodontycznej jest dokładna ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta, uwzględniając nie tylko stan zębów, ale także:

 • strukturę szczęk,
 • mięśni twarzy,
 • funkcję stawu skroniowo-żuchwowego.

Diagnostyka obejmuje szereg badań, takich jak:

 • zdjęcia rentgenowskie (np. pantomogram, cefalogram),
 • wyciski zębów,
 • zdjęcia fotograficzne,
 • badania czynnościowe,
 • analizy komputerowe.

Te procedury pozwalają na wykrycie nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na przebieg i efektywność leczenia ortodontycznego.

Zgodnie z przepisami prawnymi, w Polsce każda interwencja medyczna, w tym leczenie ortodontyczne, powinna być poprzedzona dokładną diagnostyką. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 1324), lekarz ma obowiązek przeprowadzenia dokładnych badań diagnostycznych i dokumentacji przed rozpoczęciem leczenia. Niezastosowanie się do tych przepisów może być podstawą do roszczeń pacjentów oraz odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Brak właściwej diagnostyki może prowadzić do nieprzewidzianych powikłań, takich jak:

 • niewłaściwe ustawienie zębów,
 • problemy ze zgryzem,
 • bóle stawów skroniowo-żuchwowych,
 • utrata zębów.

Pacjent, który nie zostanie odpowiednio zdiagnozowany, może doświadczyć:

 • dłuższego czasu leczenia,
 • wyższych kosztów,
 • niezadowalających efektów estetycznych i funkcjonalnych.

Ponadto, w przypadku nieprawidłowego leczenia, pacjent ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Może to skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą lekarza.

Właściwa diagnostyka jest także kluczowa z punktu widzenia etyki zawodowej. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, lekarz ma obowiązek postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Musi także dążyć do zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki. Zaniechanie diagnostyki przed leczeniem ortodontycznym stanowi naruszenie tych zasad, co może prowadzić do postępowania dyscyplinarnego przed izbą lekarską.

Ponadto właściwa diagnostyka pozwala na wyeliminowanie ewentualnych przeciwwskazań do leczenia ortodontycznego, takich jak:

 • choroby przyzębia,
 • niewłaściwa higiena jamy ustnej,
 • obecność niewyleczonych ubytków.

Pomijanie tych aspektów może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w trakcie leczenia ortodontycznego.

Leczenie ortodontyczne i diagnostyka wad zgryzu

Diagnostyka wad zgryzu jest kluczowym etapem w leczeniu ortodontycznym, umożliwiającym identyfikację problemów i opracowanie odpowiedniego planu leczenia. Proces ten wymaga zastosowania różnych technik diagnostycznych. Pozwalają one na szczegółową ocenę stanu zgryzu, uzębienia oraz struktur anatomicznych jamy ustnej i twarzy. Precyzyjna diagnostyka wad zgryzu jest nie tylko fundamentem skutecznego leczenia, ale także zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Pierwszym krokiem w diagnostyce wad zgryzu jest szczegółowy wywiad medyczny z pacjentem. Ortodonta zbiera informacje dotyczące:

 • historii medycznej i stomatologicznej,
 • nawyków (takich jak ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami),
 • a także dolegliwości bólowych w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni twarzy.

Wywiad ten pozwala na identyfikację potencjalnych przyczyn wad zgryzu oraz innych problemów, które mogą wpływać na przebieg leczenia ortodontycznego.

Następnie przeprowadza się dokładne badanie kliniczne jamy ustnej, które obejmuje ocenę stanu uzębienia, dziąseł, mięśni twarzy oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Ortodonta bada, jak zęby górne i dolne stykają się ze sobą podczas zamykania ust oraz podczas ruchów bocznych i przednich. Ocena ta pozwala na identyfikację typowych wad zgryzu, takich jak przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz głęboki czy krzyżowy. Badanie kliniczne jest kluczowe dla określenia, które zęby wymagają korekty i jakie techniki będą najskuteczniejsze w leczeniu.

Badania radiologiczne są nieodzownym elementem diagnostyki wad zgryzu. Standardowo wykonuje się zdjęcie panoramiczne (pantomogram). Pantomogram umożliwia również wykrycie niewidocznych gołym okiem problemów, takich jak:

 • zatrzymane zęby,
 • torbiele,
 • nowotwory.

Zdjęcie cefalometryczne boczne jest kolejnym ważnym badaniem, które pozwala na analizę profilu twarzy oraz wzajemnego położenia szczęk i żuchwy. Na podstawie cefalometrii można dokładnie ocenić anatomiczne i ortodontyczne wymiary twarzy, co jest niezbędne do precyzyjnego planowania leczenia.

Wyciski zębów są kolejnym istotnym elementem diagnostyki wad zgryzu. Wyciski, pobierane za pomocą specjalnych mas wyciskowych, służą do stworzenia modeli diagnostycznych. Modele te pozwalają na dokładne zbadanie ustawienia zębów, relacji między szczękami oraz przewidywanie wyników terapii. Dzięki modelom diagnostycznym ortodonta może dokładnie przeanalizować:

 • przestrzenie międzyzębowe,
 • rotacje zębów,
 • inne detale, które mogą mieć wpływ na planowanie leczenia.

Fotografie twarzy i zębów pacjenta są niezbędnym narzędziem w diagnostyce wad zgryzu. Zdjęcia te dokumentują początkowy stan uzębienia i służą do analizy estetycznej oraz monitorowania postępów leczenia. Zdjęcia twarzy pozwalają na ocenę symetrii i proporcji. Jest to istotne w kontekście planowania leczenia ortodontycznego, które ma na celu poprawę estetyki uśmiechu i harmonii twarzy.

Diagnostyka czynnościowa, obejmująca ocenę funkcji zgryzu i mięśni twarzy, jest kolejnym kluczowym elementem. Ortodonta bada, jak pacjent gryzie, przełyka oraz jakie ruchy wykonuje żuchwą. Problemy z funkcją zgryzu mogą prowadzić do nadmiernego zużycia zębów, bólu stawów skroniowo-żuchwowych oraz innych dolegliwości. Ich identyfikacja i korekta są kluczowe dla skuteczności leczenia.

Diagnostyka przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego i założeniem aparatu ortodontycznego

Diagnostyka przed założeniem aparatu ortodontycznego jest kluczowym etapem procesu leczenia, który zapewnia, że terapia będzie skuteczna i bezpieczna. Precyzyjna diagnostyka pozwala na opracowanie indywidualnego planu leczenia, dostosowanego do potrzeb pacjenta. Proces diagnostyczny obejmuje kilka etapów, w tym wspomniane wcześniej:

 • szczegółową ocenę kliniczną,
 • badania radiologiczne,
 • wyciski zębów,
 • fotografie,
 • analizę funkcji zgryzu.

Pierwszym krokiem w diagnostyce ortodontycznej jest szczegółowy wywiad medyczny z pacjentem. Wywiad ten jest niezbędny do zidentyfikowania ewentualnych przeciwwskazań do:

 • leczenia ortodontycznego,
 • dostosowania planu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Następnie ortodonta przeprowadza szczegółowe badanie kliniczne jamy ustnej, które obejmuje ocenę stanu:

 • zębów,
 • dziąseł,
 • stawu skroniowo-żuchwowego,
 • mięśni twarzy.

Ważne jest również zbadanie funkcji zgryzu, aby zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości, takie jak:

 • zgryz otwarty,
 • zgryz głęboki,
 • przodozgryz,
 • tyłozgryz.

Badanie kliniczne pozwala na wstępną ocenę problemów ortodontycznych, które wymagają leczenia.

Kluczowym elementem diagnostyki są badania radiologiczne. Standardowo wykonuje się zdjęcie panoramiczne (pantomogram).

Dodatkowo wykonuje się zdjęcie cefalometryczne boczne, które umożliwia analizę profilu twarzy oraz wzajemnego położenia szczęki i żuchwy. W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie zdjęcia tomograficznego (CBCT). Dostarcza ono trójwymiarowego obrazu struktur kostnych i pozwala na dokładniejszą analizę.

Kolejnym etapem diagnostyki jest pobranie wycisków zębów za pomocą specjalnych mas wyciskowych. Wyciski te są używane do stworzenia modeli diagnostycznych. Pozwalają one na dokładne zbadanie ustawienia zębów i relacji między szczękami. Modele te są nieocenione w planowaniu leczenia, umożliwiając ortodoncie symulację ruchów zębów i przewidywanie wyników terapii.

Ważnym elementem diagnostyki są również zdjęcia fotograficzne twarzy i zębów pacjenta. Fotografie te dokumentują początkowy stan uzębienia. Służą także do analizy estetycznej oraz monitorowania postępów leczenia. Zdjęcia twarzy pozwalają na ocenę symetrii i proporcji. Jest to istotne w kontekście planowania leczenia ortodontycznego, które ma na celu poprawę estetyki uśmiechu i harmonii twarzy.

Analiza funkcji zgryzu to kolejny istotny aspekt diagnostyki. Ortodonta ocenia, jak zęby górne i dolne stykają się ze sobą podczas zamykania ust oraz podczas ruchów bocznych i przednich. Problemy z funkcją zgryzu mogą prowadzić do:

 • nadmiernego zużycia zębów,
 • bólu stawów skroniowo-żuchwowych,
 • innych dolegliwości.

Dlatego ich identyfikacja i korekta są kluczowe dla skuteczności leczenia.

Zgodnie z przepisami prawnymi, w Polsce każda interwencja medyczna, w tym leczenie ortodontyczne, powinna być poprzedzona dokładną diagnostyką. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 1324), lekarz ma obowiązek przeprowadzenia dokładnych badań diagnostycznych i dokumentacji przed rozpoczęciem leczenia. Niezastosowanie się do tych przepisów może być podstawą do roszczeń pacjentów oraz odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Podsumowując, diagnostyka przed założeniem aparatu ortodontycznego jest procesem wieloetapowym i skomplikowanym. Wymaga także od ortodonty precyzji, wiedzy i umiejętności.

Dokładne badania:

 • kliniczne,
 • radiologiczne,
 • wyciski zębów,
 • fotografie,
 • analiza funkcji zgryzu,

pozwalają na opracowanie skutecznego i bezpiecznego planu leczenia, który zaspokoi oczekiwania pacjenta i zapewni trwałe efekty. Przestrzeganie standardów diagnostycznych i prawnych jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego i ochrony praw pacjentów.

Diagnostyka ortodontyczna przy wadach zgryzu i innych problemach z zakresu ortodoncji u dzieci

Diagnostyka ortodontyczna u dzieci stanowi istotny element wczesnej interwencji i prewencji problemów związanych ze zgryzem i ustawieniem zębów. Pomimo znaczących postępów w dziedzinie ortodoncji, wczesna diagnostyka w populacji pediatrycznej napotyka liczne trudności, które mogą wpływać na skuteczność leczenia.

Jednym z głównych wyzwań jest zmienność anatomiczna i rozwój dziecięcego układu stomatognatycznego. W okresie wzrostu i rozwoju dziecka, struktury kostne, mięśniowe oraz zębowe ulegają dynamicznym zmianom. Dzieci przechodzą przez fazy wymiany uzębienia mlecznego na stałe. Komplikuje to ocenę stanu zgryzu i przewidywanie przyszłych problemów ortodontycznych. To wymaga od ortodonty nie tylko wiedzy na temat aktualnego stanu pacjenta. Muszą mieć także umiejętność przewidywania, jak te zmiany wpłyną na przyszły rozwój układu stomatognatycznego.

Kolejnym wyzwaniem jest współpraca z młodymi pacjentami. Dzieci często mają trudności z długotrwałym utrzymaniem jednej pozycji podczas badań diagnostycznych. Należą do nich wykonywanie zdjęć rentgenowskich czy pobieranie wycisków zębów. Strach przed bólem lub dyskomfortem może dodatkowo utrudniać przeprowadzenie dokładnych badań. W związku z tym ortodonci muszą być szczególnie cierpliwi i stosować techniki łagodzenia lęku, aby zapewnić skuteczną diagnostykę.

Diagnostyka radiologiczna, choć niezbędna, budzi również obawy związane z narażeniem dzieci na promieniowanie. Pomimo stosowania nowoczesnych aparatów rentgenowskich, które minimalizują dawkę promieniowania, wciąż istnieje konieczność:

 • zachowania ostrożności,
 • stosowania się do zasad ALARA (As Low As Reasonably Achievable).

Lekarze muszą zrównoważyć potrzebę dokładnej diagnostyki z koniecznością minimalizacji ekspozycji na promieniowanie. Może to być trudne w przypadku małych dzieci.

Nieprawidłowości zgryzu i wady ortodontyczne u dzieci często współwystępują z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak:

 • zaburzenia oddychania,
 • problemy z przełykaniem,
 • wady wymowy.

Diagnostyka tych złożonych przypadków wymaga współpracy interdyscyplinarnej. Biorą w niej udział nie tylko ortodonci, ale także:

 • pediatrzy,
 • laryngolodzy,
 • logopedzi,
 • inni specjaliści.

Koordynacja takiej współpracy może być wyzwaniem, zwłaszcza w systemie opieki zdrowotnej, który nie zawsze sprzyja zintegrowanemu podejściu.

Innym aspektem utrudniającym diagnostykę ortodontyczną u dzieci jest brak jednoznacznych objawów wczesnych wad zgryzu. Często są one niezauważalne zarówno dla rodziców, jak i dla samych dzieci. Może to prowadzić do opóźnień w skierowaniu do ortodonty. Regularne wizyty kontrolne u dentysty, który może wstępnie ocenić stan zgryzu i skierować do specjalisty, są kluczowe dla wczesnego wykrywania i leczenia tych problemów.

Dokumentacja leczenia ortodontycznego

W praktyce klinicznej, lekarze ortodonci powinni również prowadzić dokładną dokumentację medyczną, która obejmuje:

 • wyniki wszystkich badań diagnostycznych,
 • plan leczenia,
 • postępy w terapii.

Taka dokumentacja jest niezbędna nie tylko z punktu widzenia medycznego, ale także prawnego. W przypadku sporów może stanowić dowód na staranność i zgodność postępowania lekarza z obowiązującymi standardami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. I C 384/20

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygnatura akt I C 384/20, dotyczy sprawy powódki przeciwko ubezpieczycielowi oraz ortodoncie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za nieprawidłowe leczenie ortodontyczne. Sąd zasądził od pozwanych na rzecz powódki kwotę 30.010 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Wskazał przy tym na odpowiedzialność solidarną pozwanych.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na brak odpowiedniej diagnostyki ortodontycznej jako kluczowy element prowadzący do nieprawidłowego leczenia. Sąd stwierdził, że przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. Należy do niej zaliczyć wykonanie zdjęć RTG pantomograficznego i cefalometrycznego oraz modeli diagnostycznych. Brak tych badań uniemożliwił prawidłową ocenę stanu zębów powódki i zaplanowanie właściwego leczenia​​.

Pozwany K.W. nie zlecił wykonania tych badań. Skutkowało to niewłaściwym leczeniem, które doprowadziło do powstania zgryzu otwartego oraz resorpcji wierzchołków korzeni zębów. Sąd podkreślił, że brak cefalometrii uniemożliwił przewidzenie stopnia wychylenia siekaczy w trakcie leczenia. Było to kluczowe dla zaplanowania odpowiedniego postępowania ortodontycznego​​.

Dodatkowo sąd wskazał, że dokumentacja medyczna prowadzona przez pozwanego była niekompletna. Ponadto nie zawierała szczegółowych informacji, co dodatkowo obciążało pozwanego. Sąd uznał, że w wyniku tych zaniedbań powódka doznała znacznych dolegliwości fizycznych i psychicznych, co uzasadniało przyznanie jej zadośćuczynienia​​.

Na tej podstawie sąd uznał, że pozwani ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone powódce na skutek nieprawidłowego leczenia ortodontycznego wynikającego z braku wystarczającej diagnostyki​​.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. I C 27/15

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydział I Cywilny, z dnia 31 marca 2017 r., sygn. akt I C 27/15, dotyczył błędów w leczeniu ortodontycznym. Sąd zasądził od pozwanego D.K. (2) na rzecz powódki D.K. (1) kwotę 15.320 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Powódka doznała szkód zdrowotnych z powodu niewłaściwego leczenia. Obejmowały one nieprawidłową diagnostykę i błędy terapeutyczne, prowadzące do przodozgryzu i innych komplikacji stomatologicznych.

Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu, sygn. IV Ka 480/22

Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu, sygnatura IV Ka 480/22, dotyczył sprawy o błędy w leczeniu ortodontycznym. Pacjentce przyznano 105 tys. zł odszkodowania. Dentystka, nieposiadająca odpowiedniej specjalizacji, przez sześć lat nie wykonała żadnego kontrolnego zdjęcia RTG. Doprowadziło to do poważnych uszczerbków zdrowotnych u pacjentki, takich jak zanik korzeni zębów. Sąd nałożył również na dentystkę karę rocznego pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz pięcioletni zakaz wykonywania zawodu.

Brak wykonania prawidłowej diagnostyki z zakresu ortodoncji przed założeniem aparatu na zęby i należne odszkodowanie — podsumowanie

Podsumowując, brak właściwej diagnostyki jest poważnym zaniedbaniem. Może to prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjenta oraz konsekwencji prawnych dla lekarza. Przestrzeganie standardów diagnostycznych i prawnych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ortodontycznego oraz ochrony praw pacjentów.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 726 003 505

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt