Migracja kwasu hialuronowego

W przypadku migracji kwasu hialuronowego pacjent może ubiegać się o odszkodowanie.

Na czym polega migracja kwasu hialuronowego? Powikłania po zabiegu medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna stoi przed wyzwaniem, jakim jest niekontrolowana migracja kwasu hialuronowego.

Przemieszczenie kwasu hialuronowego jest zagadnieniem medycznym, które może mieć poważne konsekwencje dla pacjentów korzystających z zabiegów medycyny estetycznej. Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie występującą w ludzkim organizmie. Pojawia się on głównie w skórze, tkankach łącznych oraz w płynie stawowym. Ze względu na swoje właściwości zatrzymywania wody, jest często wykorzystywany w zabiegach odmładzających, np. w celu:

 • wypełnienia zmarszczek,
 • modelowania ust kwasem hialuronowym,
 • konturowania twarzy.
Migracja kwasu hialuronowego do innej części skóry może skutkować potrzebą natychmiastowej korekty.

Wskazany problem polega na przemieszczaniu się kwasu hialuronowego z miejsca pierwotnego wstrzyknięcia do innych obszarów. Może to prowadzić do nieestetycznych deformacji, bólu, a nawet poważniejszych komplikacji zdrowotnych.

Migracja kwasu hialuronowego jako błąd medyczny

Dobry dr podkreśla, że skóra w miejscu iniekcji musi być starannie monitorowana, aby zapobiec migracji kwasu hialuronowego.

Kwestia odszkodowania za niepożądane efekty zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego może być rozpatrywana na kilku płaszczyznach. Najważniejszą z nich jest odpowiedzialność cywilna wykonawcy zabiegu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 415 i następującymi, osoba, która wyrządziła szkodę innemu, zobowiązana jest do jej naprawienia. Oznacza to, że lekarz lub inny specjalista wykonujący zabieg może być odpowiedzialny za szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania zabiegu.

Odszkodowanie za migrację kwasu hialuronowego z jednego miejsca do drugiego staje się tematem dyskusji w branży.

Ważnym aspektem jest tutaj kwestia błędu medycznego lub niedopełnienia należytej staranności. Może to zostać ocenione na podstawie standardów medycznych i oczekiwanego poziomu umiejętności. Aby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany musi wykazać, że do migracji kwasu hialuronowego doszło w wyniku nieprawidłowości w trakcie zabiegu. Ponadto miało to mieć bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody.

Roszczenia w przypadku przemieszczenia kwasu

Przed przystąpieniem do zabiegu z kwasem hialuronowym, warto rozważyć jego potencjalne skutki dla skóry w danym miejscu.

Zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego, zakres odpowiedzialności obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie nie tylko za koszty leczenia, ale także za doznaną krzywdę. Należy do niej zaliczyć:

 • ból,
 • cierpienie,
 • obniżenie jakości życia.
Pacjenci doświadczający migracji kwasu hialuronowego w jednym określonym miejscu mogą potrzebować dodatkowej interwencji.

Jest to istotne, ponieważ skutki nieudanego zabiegu estetycznego mogą mieć daleko idące konsekwencje psychiczne i społeczne.

Kontrola prawidłowości postępowania w gabinecie medycyny estetycznej

Ponadto, w kontekście regulacji prawnych dotyczących wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, istotne mogą być przepisy dotyczące:

 • praw pacjenta,
 • standardów prowadzenia dokumentacji medycznej.
Specjaliści z dziedziny medycyny estetycznej ostrzegają przed ryzykiem migracji kwasu hialuronowego.

Można oczekiwać, że zabieg z zakresu medycyny estetycznej polegający na iniekcji kwasu hialuronowego zostanie wykonany:

 • z należytą starannością,
 • zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • w warunkach zapewniających maksymalne bezpieczeństwo.

Niedopełnienie tych warunków przez wykonawcę zabiegu może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń.

Jak dowodzić błędu w przypadku migracji kwasu po zabiegu iniekcji kwasu hialuronowego?

Migracja kwasu hialuronowego poza czerwień wargową może być podstawą do złożenia reklamacji.

W praktyce proces dochodzenia odszkodowania za szkody wywołane przemieszczeniem się kwasu hialuronowego może być skomplikowany. W takim przypadku może także wymagać wsparcia prawnego. Poszkodowany powinien zebrać jak najwięcej dowodów na poparcie swoich roszczeń. Należy do nich zaliczyć:

 • dokumentację medyczną pacjenta,
 • zeznania świadków,
 • opinie biegłych lekarzy oceniających adekwatność przeprowadzonego zabiegu u pacjenta w kontekście wystąpienia komplikacji.

W wyroku I C 583/14 Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny rozpoznawał sprawę, gdzie powódka doznała niepożądanych efektów po zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego. Sąd ocenił, że zabieg przeprowadzony został nieprawidłowo, co spowodowało fizyczny i psychiczny dyskomfort powódki. Sąd przyznał powódce 10.650 zł odszkodowania za nieudany zabieg z użyciem kwasu hialuronowego, który spowodował niepożądane skutki.

Podsumowanie — odszkodowanie i zadośćuczynienie po nieudanym zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego

Ważne jest, by pacjenci byli świadomi ryzyka związanego z migracją kwasu hialuronowego w obrębie skóry w jednym miejscu.

Podsumowując, przemieszczenie kwasu hialuronowego i wynikające z niej roszczenia o odszkodowanie są złożonym zagadnieniem. Wymaga ono rozważenia wielu czynników medycznych, prawnych i etycznych. Osoby, które doświadczyły negatywnych skutków po zabiegu z podaniem kwasu hialuronowego, powinny być świadome swoich praw. Będą wtedy aktywniej dochodzić sprawiedliwości w ramach obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt