Odszkodowania za błędy i nieuzasadnione opóźnienia w planie leczenia

Przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta jest często nie pojedyncze zdarzenie, a brak systematycznego planu leczenia pacjenta lub jego wadliwe opracowanie. Pacjent może doznać uszczerbku na zdrowiu także na skutek nieuzasadnionego opóźnienia w podjęciu niezbędnej diagnostyki lub terapii. Tego typu błąd może wywołać efekt „domina”, skutkując poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi u pacjenta. Nasz zespół posiada ugruntowane doświadczenie i wiedzę w wykazywaniu związków przyczynowo-skutkowych związanych z nieprawidłowym planem leczenia a uszczerbkiem na zdrowiu u poszkodowanego pacjenta.