Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu bakterią Escherichia Coli

Bezpośrednią przyczyną zakażenia szpitalnego są procedury medyczne wykonywane podczas hospitalizacji. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, zarażonych patogenami w szpitalu zostaje około 5% pacjentów. Przyjmuje się, że chory został zakażony w szpitalu, jeżeli objawy pojawiają się w ciągu miesiąca od wypisania pacjenta lub w ciągu trzech miesięcy, w przypadku zakażeń wszczepionych ciał obcych. Każdy, kto podejrzewa, że choroba, którą przechodzi, została wywołana wskutek zakażenia bakterią w placówce medycznej, powinien sprawdzić, czy nie należy mu się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Co to jest Escherichia coli?

Bakterie coli to Gram-ujemne bakterie, które należą do rodziny Enterobacteriaceae i stanowią fizjologiczną florę bakteryjną przewodu pokarmowego, skóry oraz jamy ustnej. Ponadto, odpowiadają za trawienie raz produkcję witaminy K i witaminy z grupy B oraz występują także w wodzie, ściekach i glebie. Eschericha coli kolonizuje się na wilgotnych powierzchniach takich jak na przykład zlewy, ścierki, mydło, dreny.

Bakteria, po przedostaniu się poza fizjologiczne środowisko bytowania, zwłaszcza w przypadku osób z obniżoną odpornością może wywoływać zakażenia o ciężkim przebiegu, takie jak: infekcje dróg moczowych, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wątroby, sepsę zakażenia tkanek miękkich i zapalenie otrzewnej.

Objawy zakażenia bakterią Escheria coli

Zakażenie Escherichą coli rozpoznaje się na podstawie posiewu z zainfekowanych miejsc. Może być to pobranie krwi, moczu lub wymaz. Chorobna wywołana tą bakterią zazwyczaj zaczyna się gwałtownie takimi objawami jak: biegunka, wymioty, dreszcze, gorączka. Nie wolno bagatelizować tych objawów, zwłaszcza że Eschericha colli jest czynnikiem alarmowym. Oznacza to, że może występować jako szczep antybiotykoodporny lub szczep ESBL, czyli taki, który produkuje enzym rozkładający substancje bakteriobójcze zawarte w antybiotykach.
Pacjent zakażony Escherichą coli powinien otrzymać natychmiastową pomoc ze strony placówki medycznej. W przypadki tego zakażenia, zaniedbanie lub błąd popełniony przez lekarza i inny personel medyczny może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią chorego.

Zakażenie szczepem Escheria Coli w szpitalu — przyczyny

Do zakażenia a bakterią może dochodzi przede wszystkim wskutek przeniesienia jej z miejsca naturalnego bytowania do innego, w którym ma warunki na rozwój. Dlatego najczęściej zakażony zostaje układ moczowy podczas cewnikowania, a także krew po wkuciu zanieczyszczonego wenflonu. Antybiotykoodporne szczepy pacjent może również przyjąć wraz z pokarmem, wtedy dochodzi do poważnego zatrucia. Ponadto może dojść do zakażenia matki i dziecka w trakcie porodu oraz w podczas opieki około porodowej.
W szpitalu, do zakażeń dochodzi najczęściej wskutek złej higieny lekarzy i pozostałego personelu medycznego, skażonego otoczenia chorego np. pościeli, niezupełnie zdezynfekowanie podłogi szpitalnej, urządzeń medycznych. Częstą przyczyną wystąpienia zakażenia u pacjenta jest nieprawidłowo sprawowana nad nim opieka medyczna, niewłaściwe myte sale szpitalne, a także pokarm przechowywany w szafkach szpitalnych.

Jeżeli pacjent ma słabszą odporność, a bakteria wniknie do krwiobiegu, to z dużym prawdopodobieństwem rozwinie się sepsa, czyli gwałtowna ogólnoustrojowa reakcja organizmu na patogen. Jest to bezpośrednie zagrożenie życia  zdrowia pacjenta, a zgodnie ze statystykami śmiertelność wynosi co najmniej 50 procent.

Zakażenie Escheria coli — gdzie szukać pomocy ?

W przypadkuzakażenia bakteriami coli w szpitalu poszkodowany pacjent niezwłocznie powinien  zostać poddany celowanej antybiotykoterapii, a także leczeniu nakierowanemu na minimalizowanie powikłań. Dolegliwości zgłaszane przez pacjenta często bywają bagatelizowane i pomoc udzielana jest zbyt późno, z narażeniem chorego na trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć. W szpitalu, rodzina chorego powinna zwrócić uwagę kiedy została udzielona pomoc, bowiem takie informacje przydają się w dochodzeniu odszkodowania przez pacjenta.


Zakażony w szpitalu pacjent jest narażony na wystąpienie zagrażającemu życiu ogólnoustrojowemu zakażeniu — tzw. sepsy, a czas rekonwalescencji po leczeniu zasadniczym jest znacznie wydłużony. Dlatego, chorzy, u których wskutek pobytu w szpitalu stwierdzono zakażenie bakterią coli, powinni dochodzić swych praw przed sądem. Choremu może przysługiwać odszkodowaniezadośćuczynienie za krzywdę oraz prawo do renty, jeżeli wskutek choroby zwiększyły się ich potrzeby (rehabilitacja, leczenie itp.), lub nastąpiła utrata możliwości zarobkowania, lub pogorszenie widoków na przyszłość (np. wskutek choroby muszą wykonywać inny, gorzej płatny zawód).

Walka o swoje prawa z podmiotem medycznym zarówno dla chorego, jak i jego najbliższych jest trudna i emocjonująca. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji wart skonsultować się z kancelarią prawną prowadzącą takie sprawy. Jedną z nich jest  kancelaria TZLAW (Tymoteusz Zych Kancelaria Radcy Prawnego), która reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.


Prawnicy pomogą między innymi w ustaleniu wysokości dochodzonego odszkodowania, które powinno obejmować udokumentowane np. fakturami, koszty przeznaczone na leczenie, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, a także poniesione straty np. niemożliwość zarobkowania w okresie leczenia i rekonwalescencji.

Przygotowanie do procesu również jest wieloetapowe. Po pierwsze należy zgromadzić i prawidłowo przedstawić materiał dowodowy. Po drugie to pacjent musi wykazać związek przyczynowy między niewłaściwym działaniem personelu medycznego, szpitala lub innej placówki medycznej, a powstałą szkodą. Oznacza to wykazanie negatywnych następstw po przebytym zakażeniu np. utrata kończyny, choroba nerek. Po trzecie należy wykazać, że do zakażenia doszło w szpitalu. Zgodnie z orzecznictwem sądów wystarczy uprawdopodobnić, że patogen znajdował się w szpitalu i był przyczyną infekcji. Pomocna będzie opinia biegłego, wskazanie innych przypadków zakażeń po pobycie w danej placówce, w zbliżonym czasie. Warto zwrócić uwagę, że podobnie związek przyczynowo skutkowy nie musi być pewny tylko wysoce prawdopodobny.

Zakażenie bakterią Escherichia Coli-odszkodowanie

Zakażenie bakterią Escherichia coli jest często spotykanym zakażeniem u osób hospitalizowanych. Dotyczy to szczególnie oddziałów urologicznych, chirurgicznych geriatrycznych oraz położniczych. Najczęstszą przyczyną jest niewłaściwe umycie cewników, drenów, a także balów i zlewów, na którym bytują szczepy tej bakterii.
Skutki zakażenia zależą między innymi od szczepu bakterii, stanu zdrowia pacjenta i zakażonej części ciała. Zdecydowanie, najtrudniej leczyć szczepy oporne, zaliczane od czynników alarmowych, produkujące enzym ESBL.

Placówka medyczna ma obowiązek zapobiegania zakażeniom poprzez utrzymywanie odpowiedniej higieny i stosowania niezbędnych procedur w czasie zabiegów. Zwłaszcza że do zakażenia bakteriami coli może dojść wskutek przeniesienia szczepu z naturalnego środowiska, jakim jest układ trawienny do innego układu na przykład moczowo — płciowego w trakcie wykonywania zabiegu lub badania.

Jeżeli podejrzewamy, że zakaziliśmy się bakterią Eschericha coli w szpitalu, to warto skontaktować się z prawnikami z kancelarii  TZLAW (Tymoteusz Zych Kancelaria Radcy Prawnego), specjalizującej się w zagadnieniach z obszaru medycznego. Doświadczeni prawnicy z kancelarii TZLAW  pomogą uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Warto, zgłosić się do kancelarii jak najwcześniej, po to, żeby zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, nie pominąć terminów i mieć szansę na pomyślne rozwiązaniem.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt