Błąd medyczny w chirurgii plastycznej

Chirurgia plastyczna, to dziedzina medycyny obejmująca zabiegi skupiające się na korekcie wad ciała (zarówno wrodzonych, jak i nabytych) oraz jego defektów. Dzięki dostępności specjalistów oraz zwiększonej przystępności cen zabiegi chirurgii estetycznej w ostatnich latach zyskały na popularności. Wiąże się to niestety także ze zwiększoną liczbą błędów medycznych oraz zabiegów, których efekt odbiega od obiecywanego.

Medycyna estetyczna – odszkodowanie za błąd medyczny

Celem medycyny estetycznej jest wyeliminowania lub naprawa defektów, wad, czy niedoskonałości ciała. Zabiegi naprawcze często dotyczą poważnych problemów, jakimi są oparzenia ciała, blizny, czy rozszczepy. Stąd też tak istotne jest, aby wykonany zabieg lub operacja przyniosły oczekiwany efekt. Równie istotny jest fakt, by interwencja chirurgiczna została przeprowadzona profesjonalnie i zgodnie ze sztuką medyczną, co powinno wykluczyć powstanie większych uszkodzeń.

Nie zmienia to faktu, że także prostsze zabiegi estetyczne powinny być wykonane zgodnie z umową i sztuką. Niezadowalający efekt, lub spowodowanie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych

W przypadku medycyny estetycznej, zwłaszcza zabiegów chirurgicznych, szkody i krzywdy wyrządzone przez błąd medyczny mogą być bardzo dotkliwe. Oprócz aspektu wizualnego, może pojawić się konieczność przeprowadzenia nowego zabiegu lub operacji, który oprócz naprawienia szkód będzie musiał spełnić także pierwotny cel interwencji chirurgicznej. Koszty związane z takimi działaniami zazwyczaj przekraczają możliwości finansowe pacjenta.

Profesjonalna pomoc prawna a reklamacja usługi

Oprócz roszczenia o odszkodowania lub zadośćuczynienie, osobie, która doświadczyła nieudanego zabiegu medycyny estetycznej przysługuje żądanie poprawienia, naprawienia lub przeprowadzenia nowego zabiegu. Niestety nie zawsze klinika, gabinet, czy lekarz chcą przyznać się do błędu i uznać roszczenie. Spór pomiędzy pacjentem a usługodawcą może trwać bardzo długo, tymczasem pacjentom po nieudanych zabiegach zależy na jak najszybszym ich poprawieniu.

Dlatego już na tym etapie warto zwrócić się do Kancelarii TZLAW, która pomoże sprawnie przeprowadzić proces reklamacji usługi.

Profesjonalna pomoc prawna w przypadku błędu medycznego

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie zabiegami medycznymi mieszczącymi się w tej kategorii chirurgii plastycznej. Wraz ze wzrostem popytu na tego rodzaju usługi, zwiększyła się również podaż.

Co raz więcej lekarzy oferuje usługi z zakresu medycyny estetycznej. Niestety nie wszyscy są kompetentni i rzetelni w wykonywanej pracy. Brak profesjonalizmu, przestarzała wiedza, czy niewłaściwe warunki higieniczne i sprzętowe do przeprowadzania oferowanych zabiegów, niosą istotne ryzyko powstania błędów medycznych.

Z uwagi na estetyczny (a więc subiektywny) charakter operacji plastycznych, pacjenci poszkodowani niewłaściwie przeprowadzonym zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej mają często wątpliwości przy dochodzeniu swoich praw na drodze prawnej. Podejście takie jest nieuzasadnione.

W sprawach z zakresu błędów medycznych w chirurgii plastycznej każdorazowo ustala się, czy niesatysfakcjonujący wynik zabiegu wynika z popełnienia przez lekarza błędu medycznego, czy też może stanowi przewidywalną konsekwencję prawidłowo wykonanego działania lekarza. Kwestie takie ustala się w oparciu o opinie biegłych, czy wiedzę powszechną.

Błąd medyczny a powikłania po zabiegu medycyny estetycznej

Błędów medycznych nie należy mylić z powikłaniami, które są elementem ryzyka jakie podejmujemy godząc się na ingerencję medyczną. Jeżeli jednak mamy wątpliwości, czy problem, który nas dotknął mieści się w granicy powikłania, czy może stanowi już efekt błędu medycznego, warto naszą sprawę skonsultować z zespołem prawników specjalizujących się w prawie medycznym.

Kancelaria TZLAW zachęca do zgłaszania się osoby, które mają wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia ich leczenia. Szczegółowa analiza dokumentacji medycznej oraz prawa z zakresu usług medycznych, pozwolą na określenie szansy powództwa o odszkodowanie. 

Błąd medyczny stanowi wadliwą czynność lub zaniechanie lekarza, niezgodne z wiedzą medyczną i standardami postępowania w danej dziedzinie, polegające na naruszeniu odpowiednich zasad ostrożności, a mogące skutkować powstaniem szkody po stronie pacjenta.

Rezultatem błędy medycznego w zakresie chirurgii plastycznej, zamiast poprawienia wyglądu ciała, jest najczęściej jego pogorszenie. W takich sytuacjach należy wystąpić o odszkodowanie za powstałe błędy medyczne.

Jak pociągnąć lekarza do odpowiedzialności za błąd medyczny?

Decydując się na walkę o odszkodowanie za doznane szkody, warto od razu zwrócić się do profesjonalnej kancelarii prawnej. Dzięki temu nasza sprawa od początku prowadzona jest merytorycznie i w oparciu o dostosowaną do sytuacji strategię.

W przypadku, w którym sposób wykonania zabiegu przez lekarza jest niewłaściwy, pacjent powinien podjąć kroki mające na celu ustalenie, czy należy mu się z tego tytułu odszkodowanie. Kancelaria TZLAW przeprowadzi taką analizę na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i prawnej.

Następnie, jeżeli doszło do błędu medycznego, trzeba ustalić zakres winy lekarza i kroki, które najlepiej podjąć w konkretnej sytuacji. W tym celu Kancelaria TZLAW bada możliwe ścieżki prawne i proponuje najbardziej adekwatne do sytuacji kroki prawne.

Kancelaria TZLAW udziela pomocy w kwestiach związanych z błędami medycznymi w chirurgii plastycznej, pomocy w diagnozie. Poprowadzimy Państwa sprawę od początku do końca!

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt