Publikacje

TZ LAW wpis
Odszkodowanie za błąd medyczny 

Pacjent może uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny. Aby otrzymać rekompensatę, trzeba udowodnić, że błąd medyczny był zawiniony i spowodował negatywne skutki. Kluczowe jest wsparcie prawnika.  Odszkodowania za błąd medyczny zwykle dochodzi się najpierw na drodze […]

TZ LAW wpis
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne

Szpital jest miejscem, w którym pacjent oczekuje kompleksowej pomocy medycznej.  Do kancelarii prawnych często zgłaszają się pacjenci, u których stwierdzono zakażenie szpitalne. Pomimo ogromnego postępu technologii medycznych wciąż zmagamy się z przypadkami zaniedbań ze strony placówek medycznych, […]

Kancelaria może wspierać Państwa w uzyskaniu wyroku zasądzającym pieniądze (odszkodowanie i zadośćuczynienie) za źle przeprowadzoną operacje kręgosłupa (błąd medyczny)
Zadośćuczynienie i odszkodowanie za operacje kręgosłupa

Operacja kręgosłupa to poważny zabieg. Może on mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia fizycznego, sytuacji finansowej pacjenta, wymuszając regularny pobyt w szpitalu pod opieką lekarza. W przypadkach, gdy uraz nabyty w wyniku błędnie przeprowadzonej operacji jest wynikiem błędu medycznego, możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za porażenie nerwu twarzowego
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za porażenie nerwu twarzowego

Porażenie nerwu twarzowego to poważny stan medyczny. Może on mieć znaczący wpływ na życie osoby nim dotkniętej. Skutki takie jak trudności w mówieniu, jedzeniu, wyrażaniu emocji, mogą być nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie obciążające. Możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie, gdy przyczyną porażenia nerwu twarzowego jest błąd medyczny lub wypadek.

Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Image by DCStudio on Freepik Przewodnik dla podmiotu leczniczego — postępowanie w sprawie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą w RPWDL krok po kroku Wybór formy prawnej. Rejestracja podmiotu leczniczego w CEIDG (jednoosobowej działalności gospodarczej) lub KRS Przed rejestracją […]

Prawa pacjenta w kontekście zabiegów medycyny estetycznej
Prawa pacjenta w kontekście zabiegów medycyny estetycznej

Znaczenie praw pacjenta w medycynie estetycznej W kontekście medycyny estetycznej prawa pacjenta są równie istotne, jak w każdej innej dziedzinie medycznej. Jednak charakter tej specjalności niesie ze sobą specyficzne wyzwania i zagadnienia. Medycyna estetyczna obejmuje różnorodne zabiegi […]

Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej — odszkodowanie
Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej — odszkodowanie

Prawo do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy do praw człowieka i obywatela chronionych na poziomie konstytucyjnym i ustawowym. Na poziomie konstytucyjnym wskazać trzeba, że prawo do ochrony zdrowia zagwarantowane jest każdemu człowiekowi. Nie przekłada się to jednak na zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Taka zapewniana na poziomie konstytucyjnym jest jedynie obywatelom, lecz niezależnie od ich sytuacji materialnej.