Nieprawidłowe leczenie boreliozy — odszkodowanie

Z postępującym rozwojem medycyny wiąże się coraz więcej możliwości leczenia. Proces powstawania nowych medykamentów i sposobów terapii jest jednak bardzo trudny i czasochłonny. Taki proces wymaga przeprowadzenia wielu testów, by w skuteczny i bezpieczny sposób mógł zostać zastosowany w leczeniu ludzi. Niestety wielu lekarzy i specjalistów łamie takie zasady i wdraża leczenie, które może powodować niemożliwe do przewidzenia efekty.

Tematem, który ostatnio pojawia się często w mediach i któremu szczególną uwagę poświęcił Rzecznik Praw Pacjenta jest borelioza oraz jej leczenie. Borelioza jest chorobą przenoszoną przez kleszcze. Szacuje się, że co roku w Polsce dziesiątki tysięcy osób zakaża się boreliozą. To właśnie z tego powodu wprowadzono nową metodę leczenia choroby — metodę ILADS. Nowy sposób leczenia nie rozwiązuje jednak problemu, gdyż jest bardzo kontrowersyjny.

Według opinii Naczelnej Izby Lekarskiej metoda ILADS obarczona jest wieloma groźnymi działaniami niepożądanymi i wymaga wielomiesięcznej antybiotykoterapii, często z zastosowaniem dwóch lub trzech antybiotyków jednocześnie. Stwarza duże zagrożenie dla zdrowia dzieci i dorosłych, gdyż powinno stosować się tylko jeden antybiotyk w 30-dniowym leczeniu.

Pacjenci, którzy zostali poddani leczeniu tą metodą, mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Jakie zagrożenia niesie za sobą metoda ILADS?

–> Opiera się na podejrzanych dowodach naukowych, nie ma wystarczającej ilości badań oraz testów potwierdzających skuteczność

–> Może opóźniać faktyczne leczenie boreliozy, co zwiększa ryzyko powikłań

–> Długotrwałe stosowanie antybiotyków może spowodować, że bakteria się na nie uodporni. Możemy zaburzyć również w ten sposób mikroflorę jelitową

–>Brak konsensusu medycznego w sprawie leczenia boreliozy 

Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej wydała stanowisko, w którym sprzeciwia się jej stosowaniu. Bardzo mało organizacji medycznych popiera tę metodę leczenia boreliozy — może to prowadzić do dezinformacji pacjentów i utrudniać współpracę z lekarzem.

Co o metodzie ILADS mówi Rzecznik Praw Pacjenta? Nieprawidłowe leczenie boreliozy

Interwencja Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie leczenie boreliozy

W tej sprawie Rzecznik Praw Pacjenta wszczął 25 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. 

Rzecznik Praw Pacjenta twierdził, że leczenie boreliozy metodą ILADS narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Nieprawidłowa antybiotykoterapia boreliozy

Konsekwencje stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii przeciwko boreliozie mogą być katastrofalne, obejmują:

  • trwałe uszkodzenie wątroby, 
  • trwałe uszkodzenie trzustki, 
  • trwałe uszkodzenie jelit, 
  • trwałe uszkodzenie nerek, 
  • trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 
  • zapalenia ścięgien, 
  • predyspozycje do zakażeń Clostridium difficile. 

Przykładowy wyrok w sprawie leczenia metodą ILADS boreliozy

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku OSL-13/Wu/2019

Orzeczenie odszkodowania

Pozwana lekarka przy prawidłowo rozpoznanej postaci wczesnej, skórnej boreliozy, zastosowała błędne nieoparte na dowodach naukowych, niezgodne z zaleceniami towarzystw naukowych leczenie według metody ILADS w zakresie rodzaju, ilości leków i czas okresie stosowania leczenia, co mogło zagrażać powstaniu niepożądanych skutków dla zdrowia pacjentki i narażało ją na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów leczenia. 

Naruszyła w ten sposób art. 53 i art. 8 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r., art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., art. 6 i art. 57 pkt 1 i 2 KEL.

Sąd uznał lekarkę za winną zarzucanego jej czynu. 

Na podstawie art. 83 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich wymierzył obwinionej lekarce karę upomnienia za naruszenie praw pacjenta. Kosztami postępowania postanowił obciążyć obwinioną lekarkę.

Leczenie boreliozy wymaga specjalistycznej wiedzy i pomocy medycznej! 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

Artykuł oparty na podstawie oficjalnej opinii Rzecznika Praw Pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/dzialania-rzecznika-praw-pacjenta-dotyczace-niebezpiecznego-i-niezgodnego-z-aktualna-wiedza-medyczna-leczenia-boreliozy

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt