Nieudana operacja nosa

Medycyna estetyczna to dziedzina szczególnie podatna na powstawanie roszczeń o odszkodowanie i reklamacji. Zabiegi medycyny estetycznej oraz operacje plastyczne (np. operacja nosa), choć często wykonywane bez wskazań medycznych, nie wyłączają odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny czy brak należytej staranności.

Odpowiedzialność lekarza wykonującego operację nosa

Decyzja o poddaniu się operacji nosa może wynikać zarówno z przyczyn medycznych (np. krzywa przegroda nosowa, rozszczep) jak i estetycznych (np. korekta kształtu nosa, korekta wielkości nosa).

Również finansowanie tego typu zabiegów medycyny estetycznej może mieć źródło prywatne, jak pochodzić np. z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ani kwestia źródła motywacji, ani aspekt pochodzenia środków finansowych nie wpływają na kwestię odpowiedzialności lekarza chirurga, czy szerzej – kliniki medycyny estetycznej, za przeprowadzoną operację nosa. Co więcej, błąd medyczny albo zaniedbanie lekarza mogą zajść już na etapie konsultacji i kwalifikacji do zabiegu.

Jako przykłady zachowań mogących wpłynąć na powstanie roszczeń finansowych pacjenta wobec lekarza odpowiedzialnego za operację naszego nosa można wskazać m.in.:

  • brak wywiadu medycznego przed operacją nosa,
  • niestaranne przeprowadzenie wywiadu medycznego (np. brak pytania o dotychczas przebyte zabiegi, czy zakażenie gronkowcem),
  • zignorowanie przeciwskazań do zabiegu (np. choroba psychiczna),
  • niepoinformowanie pacjenta o przeciwskazaniach (np. kwestia przyjmowania przez pacjenta leków zaburzających krzepliwość krwi),
  • nie przekazanie informacji o ryzyku jakie niesie operacja,
  • brak informacji o możliwych efektach ubocznych.

Osoba przygotowująca nas do operacji powinna też w imieniu kliniki medycyny estetycznej zadbać o to, by pacjent przed operacją nosa miał świadomość jakich efektów może się spodziewać. Rolą lekarza chirurga jest nie tylko profesjonalne przeprowadzenie zabiegu w celu uzyskania jak najlepszych efektów, ale też przygotowanie pacjenta przed operacją tak, aby ten miał realne oczekiwania wobec jej efektów. W innym przypadku klinika i lekarza muszą liczyć się z reklamacją. 

Z reklamacji może też skorzystać każdy pacjent wobec którego usługa została wykonana nieprawidłowo, zwłaszcza, gdy konieczne jest poddanie się zabiegowi poprawiającemu czy korygującemu. Operacja poprawiająca już wykonaną operację nosa w ramach reklamacji jest bezpłatna!

Operacja korekty nosa – jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny podczas zabiegu?

Sprawy z zakresu prawa medycznego i błędów medycznych są przedmiotem specjalizacji niewielu kancelarii.

Dlatego też bardzo istotne jest, aby chcąc dochodzić roszczeń finansowych za m.in. nieudaną operację nosa, zgłosić się do kancelarii, która poprowadzi sprawę profesjonalnie

Kancelaria TZLAW to zespół doświadczonych w prawie medycznym i błędach medycznych prawników, którzy są w stanie profesjonalnie poprowadzić Twoją sprawę od początku do końca.

Zgłoś się do nas już dziś, a wkrótce poznasz przygotowaną indywidualnie dla Twojej sprawy analizę prawno-medyczną oraz propozycje optymalnych kroków prawnych.

Kancelaria TZLAW to szansa za sprawiedliwość i odszkodowanie dla ofiar błędów medycznych!

Odpowiedzialność lekarza chirurga za szkody wynikające z błędów medycznych – dowody

Sąd przyzna odszkodowanie za szkodę, a być może nawet zadośćuczynienie za krzywdę, tylko wtedy, gdy wykażemy, że pogorszenie naszej sytuacji zdrowotnej (i materialnej) wynika z błędu medycznego lub zaniedbania lekarza.

Do celów dowodowych warto zatem zabrać wszelkie możliwe dokumenty związane z nieudanym zabiegiem (np. nieudaną operacją nosa). 

Bardzo ważnym dokumentem jest karta pacjenta (historia leczenie), którą na nasze żądanie musi nam wydać (bezpłatnie, w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii) podmiot w którym wykonano operację (klinika medycyny estetycznej).

Dla wykazania związku pomiędzy nieudaną korektą nosa a późniejszym rozstrojem zdrowia czy innymi negatywnymi konsekwencjami zabiegu, istotne będą także wszystkie inne dokumenty potwierdzające nasze wizyty u lekarzy oraz hospitalizacje.

Jeżeli mamy taką możliwość, warto także uzyskać zaświadczenie od lekarza specjalisty, w którym stwierdzi on przynajmniej znaczne prawdopodobieństwo, że nasz stan zdrowia jest wynikiem (pozostaje w związku) z błędem lekarza przed, podczas lub po operacji.

Wymienione dokumenty, to tylko przykłady. Pracownicy Kancelarii TZLAW wskażą potrzebne dla prowadzenia sprawy dokumenty i pomogą w ich przygotowaniu. Z nami nie jesteś sam!

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny lekarza podczas operacji nosa

Każdy indywidualny przypadek błędu medycznego, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, musi być oceniany odrębnie.

Wysokość odszkodowania zależy od stopnia winy sprawny, wielkości szkody wyrządzonej ofierze, sytuacji materialnej i zdrowotnej ofiary.

Kwoty przyznawane przez sąd to sumy od kilkudziesięciu tysięcy złotych, przez kilkaset tysięcy złotych, do nawet miliona złotych.

Kancelaria TZLAW pomoże także Tobie uzyskać należne odszkodowanie.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt