Nieudana operacja uszu (otoplastyka)

Otoplastyka, to operacja z zakresu medycyny estetycznej, która polega na korekcie uszu. Co robić, gdy efekty zabiegu wykonanego w klinice odbiegają od spodziewanych?

Odpowiedzialność lekarza za źle wykonaną korektę uszu (otoplastykę)

Zarówno pacjenci, którzy padli ofiarą błędu medycznego, jak i ci, którzy są niezadowoleni z wykonanej usługi mają prawo dochodzić swoich roszczeń. Fakt, że pacjent wyraził zgodę na zabieg i związane z nim ryzyko, nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń za błąd medyczny.

Na zabiegi takie jak korekcja odstających uszu czy plastyka małżowiny usznej decydują się zarówno pacjenci, którzy pragną uzyskać zadowalający ich efekt estetyczny, jak i ci, dla których otoplastyka stanowi konieczność (w związku z np. rozszczepem). 

Prawo nie rozróżnia motywacji pacjentów, którzy zdecydowali się na zabieg. Jeżeli lekarz popełnił błąd medyczny lub usługa została wykonana nieprawidłowo i spełnia przesłanki do reklamacji, to poszkodowany pacjent może dochodzić swoich roszczeń.

Oddając się w ręce profesjonalisty mamy prawo oczekiwać kompetencji, aktualnej wiedzy i stosownych umiejętności. Błąd, czy zaniedbanie, które przyniosą negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia, są podstawą roszczeń cywilnych. Nieudana korekta uszu również może być podstawą do uzyskania zadośćuczynienia. 

Należy pamiętać, że za błąd medyczny odpowiada każdy pracownik medyczny, nie tylko lekarz. Oznacza to, że nieprawidłowo wykonane np. zastrzyki z botoksu, wykonane przez osobę niebędącą lekarzem, również mogą być błędem medycznym, za który możemy dochodzić odszkodowania. 

Chirurgia plastyczna a błąd medyczny

Niestety dziedzina medycyny estetycznej jest szczególnie podatna na występowanie błędów medycznych. Rynek usługodawców, kliniki medycyny estetycznej, są z oczywistych względów w znacznej mierze nastawione na zysk.

Rodzi to pokusę np. kwalifikacji do zabiegu osób u których występują przeciwwskazania, nadmiernej oszczędności na jakości materiałów (lub zużywanej ilość materiałów, co prowadzi do wielokrotnego używania narzędzi jednorazowych).

Błędem medycznym będzie decyzja o przeprowadzeniu operacji, która jest dla pacjenta niebezpieczna w sytuacji, w której z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że zagrożenie istnieje. Pacjent, który ucierpi w wyniku takiej sytuacji, może żądać od lekarza odszkodowania, a nawet zadośćuczynienia.

W efekcie, obok ewentualnych reklamacji usług związanych z niezadowalającym efektem estetycznym, pojawiają się roszczenia odszkodowawcze pacjentów, którzy padli ofiara zaniedbań i błędów medycznych

Niegojące się rany, zakażenia, nadmierny ból, zatrucie krwi w wyniku źle podanego znieczulenia, uszkodzenia tkanek, mięśni czy narządów, do których nie powinno dojść podczas otoplastyki, trwałe oszpecenie w wyniku nieprofesjonalnego wykonania zabiegu – to przykładowe, niepełne wyliczenie sytuacji, które powinny nas skłonić do wizyty w kancelarii specjalizującej się w prawie medycznym.

Kancelaria TZLAW ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu błędów medycznych. Nasz zespół specjalizuje się także w roszczeniach wynikających z błędów medycznych związanych z medycyną estetyczną

Jeżeli nie jesteś zadowolony z wykonanej otoplastyki, zgłoś się do Kancelarii TZLAW. Dokonamy profesjonalnej analizy prawno-medycznej Twojej sprawy i przedstawimy optymalne dla Ciebie możliwości działania.

Odpowiedzialność lekarza za szkodę a zgoda pacjenta

Powszechnym mitem jest twierdzenie, że pacjent, który wyraził zgodę na zabieg – zwłaszcza zabieg do którego nie ma wyraźnych wskazań medycznych, nie może obarczać lekarza chirurga odpowiedzialnością za niepowodzenie, np. otoplastyki. Jest to nieprawda.

W rzeczywistości błędem medycznym, także przy zabiegach medycyny estetycznej jest m.in. brak uzyskania świadomej zgody pacjenta na zabieg. Nawet gdy decydujemy się na otoplastykę (lub inną korekcję) prywatnie, chirurg ma obowiązek wyjaśnienia nam jakie zagrożenia wiążą się z chirurgią plastyczną. Niezbędne jest także uzyskanie pisemnego potwierdzenia, że pacjent rozumie ryzyko. 

Jeżeli lekarz nie wyjaśnił nam ryzyka lub pominął istotne fakty, które mogłyby wpłynąć na naszą decyzję albo nie przedstawił do podpisu oświadczenia, że akceptujemy ryzyko — można podejrzewać, że doszło do błędu lekarskiego

Lekarz ma także obowiązek przeprowadzić szczegółowy wywiad, zanim podejmie decyzję o kwalifikacji do operacji lub zabiegu. Dla zdrowia i życia pacjenta istotne jest, aby lekarz wiedział o jego alergiach, przebytych operacjach, przyjmowanych lekach, ogólnym stanie zdrowia. Bez tej wiedzy zabieg czy operacja stanowią bowiem zagrożenie dla pacjenta. Lekarz, który nie przeprowadzi wywiadu lub przeprowadzi go niedbale, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błąd medyczny. Warunkuje to wystąpienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych u pacjenta, których można by uniknąć, gdyby lekarz miał wiedzę, której pozyskania zaniechał podczas wywiadu. 

Błędy medyczne mogą pojawić się także już podczas samej operacji. Błędy chirurgiczne są w medycynie estetycznej najczęściej występującą kategorią błędów. 

Zaliczamy do nich niewłaściwe podanie znieczulenia czy operację na niewłaściwej części ciała. Przykładem może być otoplastyka lewego ucha zamiast prawego. Zadośćuczynienia można też dochodzić za pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta oraz gdy lekarz przeprowadzi operację nieprawidłowo. Niepożądane rezultaty operacji plastycznej, czy efekt odmienny od przewidywanego również mogą być podstawą roszczeń.

Sprawy z zakresu nieudanych korekcji plastycznych – specjaliści od błędów medycznych

Chcąc dochodzić sprawiedliwości za doznane szkody i krzywdy w wyniku nieudanego zabiegu medycyny estetycznej, warto od razu zwrócić się do podmiotu, który posiada adekwatną wiedzę specjalistyczną. Kancelaria TZLAW, to zespół prawników specjalizujących się w prawie medycznym, którzy posiadają bogate doświadczenie w sprawach związanych z błędami medycznymi w medycynie estetycznej.

W związku z nieudaną operacją plastyczną, w tym źle wykonaną otoplastyką, można dochodzić roszczeń finansowych. W procesie cywilnym ofiara błędu medycznego może wnosić o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Roszczenia te przysługują za doznane krzywdy i poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, które nastąpiły w wyniku błędu lekarskiego w medycynie estetycznej.

Niezwykle ważne jest prawidłowe sformułowanie żądania i wybór optymalnej ścieżki dochodzenia roszczeń. Dlatego tak istotny jest wybór wykwalifikowanego prawnika.

Jeżeli doświadczyłeś nieudanej otoplastyki lub innego błędu medycznego – zgłoś się do Kancelarii TZLAW. Indywidualne i spersonalizowane działania naszych prawników gwarantują najlepszą obsługę prawną, a wąska specjalizacja medyczna – dobór najlepszych środków i działań prawnych. 

Zgłaszam się do Kancelarii TZLAW – jak udowodnić błąd medyczny w przypadku otoplastyki?

W każdym przypadku błędu medycznego niezwykle ważne jest dostarczenie dokumentacji medycznej osoby poszkodowanej. Dotyczy to także błędów medycznych, które wydarzyły się w klinikach medycyny estetycznej. Chcąc dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia, należy dysponować możliwie najbardziej kompletną dokumentacją medyczną związaną z nieudanym zabiegiem czy operacją. 

Karta medyczna i historia leczenia to podstawowe dokumenty, które pomagają w odtworzeniu zajścia, procesu decyzyjnego lekarza, formy terapii i ewentualnych nieprawidłowości. Często na jej podstawie można też udowodnić, że nasze zdrowie uległo pogorszeniu w wyniku błędu medycznego, ponieważ lekarz powinien odnotować w karcie zgłaszane dolegliwości.

Warto przedstawić kompletną dokumentację medyczną już na pierwszym spotkaniu z Kancelarią TZLAW. Dzięki temu szybciej będziemy mogli podjąć kolejne działania

Jeśli jednak nie posiadasz niektórych dokumentów, albo nie wiesz jak je zdobyć: skontaktuj się z Kancelarią TZLAW, a nasi prawnicy pomogą już na tym etapie sprawy.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt