Odszkodowanie za błąd pozostawienia łożyska w macicy po porodzie

Błąd przy porodzie polegający na stanie zatrzymania łożyska w macicy

Pozostawienie łożyska po porodzie, znane również jako zatrzymanie łożyska, jest poważnym stanem, który może wystąpić po urodzeniu dziecka. Stan ten zachodzi, gdy łożysko nie zostaje w całości wydalone z organizmu matki po porodzie. Jest ono kluczowym organem łączącym matkę z dzieckiem podczas ciąży. Zjawisko to może prowadzić do szeregu komplikacji zdrowotnych, w tym krwawienia, zakażenia, a nawet zagrażającej życiu sepsy.

Łożysko zazwyczaj odpada samoistnie po urodzeniu dziecka, najczęściej w ciągu pierwszych kilku minut do godziny po porodzie. Proces ten jest znany jako trzeci etap porodu. Zaleca się, aby proces ten odbywał się naturalnie, bez niepotrzebnej interwencji, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ścian macicy i innych komplikacji.

Co, gdy łożysko nie odpada samoistnie?

W przypadku, gdy łożysko nie odpada samoistnie, mamy do czynienia z zatrzymaniem łożyska. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak:

  • przedwczesne oderwanie się łożyska od ściany macicy,
  • niewłaściwa praca macicy,
  • niekompletne oddzielenie łożyska.

W takich sytuacjach interwencja medyczna staje się niezbędna. Lekarze mogą stosować różne metody, aby manualnie usunąć łożysko, w tym:

  • delikatne ciągnięcie za pępowinę pod kontrolą,
  • manualne oddzielanie łożyska przez włożenie ręki do macicy,
  • stosowanie leków stymulujących skurcze macicy.

Standardy postępowania medycznego w związku z zatrzymaniem łożyska po porodzie

Zgodnie z polskim prawem, standardy postępowania medycznego w takich przypadkach są regulowane przez:

  • ogólne przepisy dotyczące prawa medycznego,
  • bardziej szczegółowe wytyczne zawarte w aktach prawnych, takich jak ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ta ustawa zapewnia, że pacjentka ma prawo do bezpiecznej i zgodnej z aktualną wiedzą medyczną opieki. W razie wystąpienia komplikacji takich jak zatrzymanie łożyska, personel medyczny jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby zapobiec dalszym powikłaniom.

Postępowanie po stwierdzeniu zatrzymania łożyska w macicy po porodzie

W praktyce zgodnie z obowiązującymi procedurami, po stwierdzeniu zatrzymania łożyska, konieczne jest niezwłoczne działanie medyczne. Zapobiega to takim problemom, jak krwotok czy infekcja. Personel medyczny powinien również informować pacjentkę o wszystkich podejmowanych działaniach oraz potencjalnych ryzykach. Jest to zgodne z prawem do informacji, zagwarantowanym w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Gdy doszło do popełnienia błędu okołoporodowego — odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 7 września 2022 r. dotyczył apelacji powódki i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z 10 marca 2022 r. Sąd Rejonowy pierwotnie zasądził od szpitala na rzecz powódki kwotę 15.000 zł z odsetkami za opóźnienie. Sprawa dotyczyła zarzutu błędu medycznego i nieprawidłowego leczenia powódki po porodzie, który miał miejsce w styczniu 2015 roku. Wówczas resztki łożyska pozostawione w macicy powódki spowodowały konieczność kolejnych interwencji medycznych i powikłań zdrowotnych. Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego.

Podsumowanie

Zatrzymanie łożyska to poważna komplikacja wymagająca natychmiastowej interwencji medycznej. Postępowanie w takich przypadkach jest ściśle regulowane prawem, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki zdrowotnej dla matki. Takie zdarzenia są przykładem, jak istotne jest, aby procedury medyczne były stale monitorowane i aktualizowane. Jest to kluczowe dla ochrony zdrowia i życia pacjentów.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt