Odszkodowanie za brak rozpoznania zawału serca

Spis treści:

 1. Czym jest zawał serca? 
 2. Przyczyny zawału 
 3. Objawy zawału 
 4. Diagnostyka zawału 
 5. Jakie badania wykażą przebyty zawał serca? 
 6. Jakie powikłania mogą wystąpić po zawale serca? 
 7. Odszkodowanie za zaniedbanie 
 8. Czy utrata bliskiej osoby może zabić? 
 9. Przykładowy wyrok w sprawie. 

,,Omni custodia custodi cor tuum, quia inde vita fluit”. – ,,Strzeż swego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie”. Serce, obok mózgu to najważniejszy narząd w organizmie. Profilaktyka chorób układu krążenia pełni bardzo duże znaczenie. Każdy błąd medyczny w tym zakresie lub zaniedbanie lekarzy może pociągać za sobą diametralne skutki. 

Czym jest zawał serca?

Zawał serca to ,,stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą.”1

,,Głównym objawem zawału jest ból w klatce piersiowej, zwykle bardzo silny, piekący, dławiący, gniotący lub ściskający, który trwa dłużej niż 20 minut i narasta.”

Zawał serca wymaga natychmiastowej interwencji w celu ratowania życia.

Jakie są typy zawałów serca?

PRZYCZYNY ZAWAŁU SERCA

Zawał serca polega na zamknięciu lub zwężeniu tętnicy wieńcowej. Odpowiada za to blaszka miażdżycowa, która jest niczym innym jak nagromadzonym cholesterolem i innymi lipidami.

Na skutek różnych procesów taka blaszka może pęknąć. Wtedy w jej miejscu powstaje skrzep. Skrzep jest bardzo niebezpieczny, ze względu na to, że tamuje przepływ krwi. Do zawału dochodzi wtedy, gdy dana tętnica zatyka się w 2/3 jej średnicy.

Czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca to:

 • miażdżyca, 
 • choroba niedokrwienna serca, 
 • otyłość, 
 • cukrzyca, 
 • nadciśnienie tętnicze, 
 • przerost lewej komory serca, 
 • wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów, 
 • wysoki poziom homocysteiny, 
 • niedobór witamin z grupy B, 
 • palenie papierosów, 
 • brak wysiłku fizycznego
 • wysoki poziom stresu i uleganie presji społecznej. 

Objawy zawału mięśnia sercowego

Ból – najczęściej w klatce piersiowej. Jest bardzo silny i piekący. Należy pamiętać, że odczuwanie bólu nie zawsze świadczy o zawale. Są też inne potencjalne przyczyny bólu, które łatwo pomylić z bólem w trakcie zawału. Mogą nimi być np:. zapalenie osierdzia, choroba wrzodowa żołądka czy zapalenie trzustki.

Czas trwania: dłużej niż 20 minut, 

 • nie ustępuje po przyjęciu odpowiedniego leku, np: nitromintu
 • mogą pojawiać się również wymioty

 • UWAGA! w przypadku u osób starszych lub chorych na cukrzycę, ból może być mniej charakterystyczny albo nie będzie w ogóle występował. 
 • Duszność – występuje często razem z kaszlem. Pojawia się też wydzielina, którą chory wykrztusza (w przypadku obrzęku płuc może być pienista i różowa). 
 • Osłabienie, zawroty głowy, omdlenie
 • Kołatanie serca  
 • Bladość skóry, silne poty. 
 • Sinica obwodowa – przejawia się w niebieskim zabarwieniu skóry – towarzyszy zwykle rozwijającemu się wstrząsowi. 
 • Niepokój lub lęk, strach przed zbliżającą się śmiercią. 2

Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego

Obowiązkiem lekarza jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki. Przy diagnozowaniu zawału mięśnia sercowego oprócz wywiadu dotyczącego odczuwanych dolegliwości badane są:

a) tętno

b) ciśnienie krwi.

c) badanie elektrokardiograficzne (EKG) (ocena typu zawału i ocena jakiej części serca dotyczy niedotlenienie

d) w przypadku wątpliwości stężenie bio markerów we krwi.

e) prześwietlenie klatki piersiowej, które może ujawnić inne choroby wywołujące ból wieńcowy lub cechy niewydolności serca. 

f) echokardiografia serca

g) koronarografia

Jakie badania wykażą przebyty zawał serca?

W przypadku podejrzenia cichego zawału serca warto jest sprawdzić jego stan. Istnieją badania, które są w stanie wykryć przebycie zawału. Może się to odbywać nawet poprzez odpowiednie badanie krwi.

Należy pamiętać, że prawidłowe EKG nie wyklucza zawału serca!

W wykrywaniu przebytego zawału pomocny jest też rezonans magnetyczny (MR). W ten sposób można zobaczyć wyraźnie zmiany pozawałowe a także ewentualne szkody. Ta metoda pozwala na wdrożenie potrzebnego leczenia.

Jakie powikłania mogą wystąpić po zawale serca? – odszkodowanie

Nieleczone powikłania pozawałowe mogą być drastyczne w skutkach. Warto jest je znać, by w wypadku błędu medycznego móc uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Wśród najczęściej występujących powikłań można wyróżnić:

 • nawrót niedokrwienia lub kolejny zawał mięśnia sercowego 
 • ostra niewydolność serca występująca także z obrzękiem płuc i wstrząsem kardiogennym 
 • pęknięcie przegrody międzykomorowej
 • pęknięcie wolnej ściany serca 
 •  zerwanie mięśnia brodawkowatego skutkujące ostrą niedomykalnością zastawki mitralnej (dwudzielnej) 
 • tętniak serca 
 • udar mózgu 

Odszkodowanie za zaniedbanie

Udowodnienie zaniedbania medycznego nie jest łatwe. W przypadku niestwierdzenia zawału z powodu zaniedbania lekarza pacjent ma prawo do wnoszenia roszczeń.

Aby roszczenie było ważne, pacjent musi udowodnić, że urazu lub choroby można było uniknąć, gdyby otrzymał odpowiednią opiekę medyczną.

Aby móc dochodzić odszkodowania, niezbędne będzie zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia. Ważne są również wszelkie uzyskane recepty, czy otrzymane rachunki za świadczone usługi lecznicze.

Czy utrata bliskiej osoby może zabić?

Warto też zwrócić uwagę na sytuację bliskich po utracie bliskiej osoby.
Naukowcy z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie ostrzegają, że ,,W pierwszej dobie po utracie ukochanej osoby ryzyko zawału serca wzrasta około 21 razy ponad normę„.

Rodzinie pacjenta zmarłego na skutek błędu medycznego, przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie od szpitala. Mogą również starać się o zapłatę zadośćuczynienia oraz uzyskania w określonych sytuacjach – renty.

Jeżeli faktycznie przyczyną śmierci był błąd medyczny, rodzina zmarłego ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

 • Odszkodowanie – odszkodowanie za śmierć pacjenta jest świadczeniem, o które rodzina może się starać, gdy na skutek śmierci doszło do znacznego pogorszenia jej sytuacji życiowej. Sąd w toku postępowania o zapłatę ustala wysokość świadczenia. Bierze on pod uwagę przede wszystkim ubytek w majątku, do którego doszło w wyniku śmierci.  
 • Zadośćuczynienie – za śmierć w szpitalu w wyniku błędu lekarskiego ma za zadanie zrekompensować krzywdy moralne. Sąd ustala jego wysokość na podstawie tego jaka więź łączyła zmarłego z jego rodziną.  
 • Renta – jest regularnym świadczeniem pieniężnym, które przyznawane jest w sytuacji, gdy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny. Zazwyczaj renta wypłacana jest co miesiąc, w odróżnieniu od jednorazowej wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Przykładowy wyrok — uszczerbek na zdrowiu powódki spowodowany niezdiagnozowaniem zawału:

Na podstawie wyroku : Sygn. akt III Ca 1472/16

Argumenty powódki

Powódka twierdziła, że wskutek błędnej diagnozy i nieudzielenia właściwej pomocy lekarskiej w czasie trwającego u niej zawału mięśnia sercowego doznała 70% trwałego uszczerbku na zdrowiu, co pozbawiło ją możliwości wykonywania pracy zarobkowej i musi pozostawać pod stałą specjalistyczną opieką lekarską, a pozwany odpowiada wobec niej na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z podmiotem leczniczym, który spowodował u niej powyższą szkodę.

Opinia sądu lekarskiego

Lekarze, działający w ramach spółki cywilnej między tymi pozwanymi, zostali uznani przez sąd lekarski za winnych niedochowania należytej staranności podczas badania powódki, co skutkowało kilkugodzinnym opóźnieniem rozległego zawału ściany przedniej mięśnia serca i wdrożenia odpowiedniego leczenia. 

Opinia biegłego

Istotnym problemem zdrowotnym powódki jest zaawansowana niewydolność krążenia, spowodowana rozległymi zaburzeniami kurczliwości lewej komory serca, będąca wynikiem martwicy ściany serca i niekorzystną zmianą geometrii lewej komory. Nie można precyzyjnie rozdzielić negatywnych następstw uszkodzenia serca wynikających z opóźnienia w rozpoznaniu zawału z normalnymi następstwami zawału. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi u niej 80%.

Jej wydolność fizyczna jest znacznie ograniczona. Obecny stan jej zdrowia znacznie utrudnia możliwość podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.

WYROK i odszkodowanie 

Sąd orzekł na rzecz powódki kwotę 8 tysięcy odszkodowania oraz obciążył stronę pozwaną kosztami procesu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Doświadczony zespół prawników w zakresie spraw medycznych udzieli Państwu rzetelnego wsparcia.

 1. Definicja lek. Magdaleny Wiercińskiej z artykułu ,,Zawał serca (atak serca), przyczyny, objawy, leczenie”. ↩︎
 2. Medicover.pl / Publikacje / Encyklopedia Zdrowia / Biblioteka Zdrowia ↩︎
Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt