Odszkodowanie za niedostrzeżenie złamania

Czym jest złamanie kości?

To stan, gdy w którym ze względu na działanie siły zewnętrznej kość nie wytrzymuje oporu i dochodzi do jej uszkodzenia. 

Złamanie kości jest bardzo poważnym urazem, który niezdiagnozowany może prowadzić do wielu tragicznych skutków. Dlatego w przypadku podejrzenia złamania najważniejsza jest odpowiednia diagnostyka i fachowa pomoc medyczna.

 

Co może się stać w przypadku niedostrzeżenia złamania?

 – Zwiększone bóle – Choć początkowo może brakować widocznych objawów, ból może z czasem się nasilić, szczególnie przy próbie poruszania złamaną kończyną. 

 – Pogorszenie uszkodzenia – Jeśli złamanie nie zostanie wykryte i odpowiednio zabezpieczone, może dojść do przemieszczenia kości, co komplikuje leczenie i proces gojenia.

– Ryzyko zakażenia otwartej rany

– Niewłaściwe zrosty – W przypadku niedostrzeżenia złamania, może dojść do niewłaściwego zrostu kości, co może wpłynąć na funkcję kończyny.

-Przewlekłe bóle – Niedostrzeżone złamania mogą prowadzić do dużego dyskomfortu w przyszłości.

W przypadku urazu, który może sugerować złamanie kości, zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą !

Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla szybkiego powrotu do zdrowia i uniknięcia powikłań. 

Niestety zdarza się również, że to lekarz popełnia błąd w postaci niezdiagnozowania złamania. W takiej sytuacji jako pacjentowi przysługuje nam prawo do uzyskania odszkodowania i odpowiedniego zadośćuczynienia.

 

Jakie są przesłanki błędu lekarskiego?.

Jednym z najpowszechniejszych błędów medycznych jest niezachowanie należytej staranności i nieumyślne wykonanie lub zaniechanie czynności obiektywnie sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną.

W przypadku stwierdzenia błędu medycznego powstaje roszczenie odszkodowawcze za szkodę wywołaną błędem. Konieczne jest wykazanie związku między szkodą a działaniem danego lekarza.

  • nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza.
  • sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną.
  • niezachowanie standardów staranności (np.: niedostrzeżenie złamania).
  • wystąpienie szkody.

 Czym charakteryzuje się błąd diagnostyczny?

Błąd ten polega na postawieniu błędnej diagnozy oraz niepoprawnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Taki błąd może polegać np. na stwierdzeniu, że pacjent choruje, podczas gdy jest zdrowy albo uznaniu, że jest on zdrowy, podczas gdy w zdrowy, podczas gdy choruje. Nieprawidłową diagnozą jest też prawidłowe rozpoznanie, że pacjent choruje, ale błędne rozpoznanie choroby.

Przyczyną błędu diagnostycznego może być np. niedokładne zbadanie pacjenta, a także nieprzeprowadzenie koniecznych badań. Najwięcej błędów pojawia się w chirurgii, położnictwie, ginekologii oraz onkologii.

 

Co grozi lekarzowi za niedostrzeżenie złamania przez lekarza? 

Kara za niezdiagnozowanie złamania przez lekarza może różnić się w zależności od wielu czynników. 

Jeśli lekarz nie postąpił zgodnie z akceptowanymi standardami opieki medycznej i nie zdiagnozował złamania, a w wyniku tego pacjent doznał szkody, to lekarz może być narażony na różne konsekwencje.

Są to m.in.:

a) Postępowanie dyscyplinarne – Lekarz może być poddany postępowaniu dyscyplinarnemu przed organami Okręgowej Izby Lekarskiej , do której należy (ustawa o izbach lekarskich). Może to prowadzić do sankcji zawodowych, takich jak zawieszenie w prawach wykonywania zawodu lub utrata prawa do wykonywania zawodu. 

b) Model postępowania przedsądowego — a w tym postępowanie likwidacyjne. Postępowanie likwidacyjne prowadzonego przez ubezpieczyciela to zespół czynności faktycznych i prawnych podejmowanych w celu ustalenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, okoliczności faktycznych zdarzenia, odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowań należnych osobie poszkodowane.

Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie można uzyskać w wyniku niezdiagnozowania złamania kości?

 

Błąd diagnostyczny

Błąd ten polega na postawieniu nieprawidłowej diagnozy oraz błędnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Nieprawidłowa diagnoza może polegać na stwierdzeniu, że pacjent choruje, podczas gdy jest zdrowy albo uznaniu, że jest on zdrowy, podczas gdy w zdrowy, podczas gdy choruje. Nieprawidłową diagnozą jest też prawidłowe rozpoznanie, że pacjent choruje, ale błędne rozpoznanie choroby.

Przyczyną błędu diagnostycznego może być np. niedokładne zbadanie pacjenta, a także nieprzeprowadzenie koniecznych badań. Wedle statystyk, błędy diagnostyczne bardzo często pojawiają się w chirurgii, położnictwie, ginekologii, a także onkologii.

Błąd diagnostyczny – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Cywilnoprawna odpowiedzialność za błąd medyczny warunkowana jest bezprawnością zachowania. Oprócz tego konieczne jest jeszcze wykazanie trzech przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Po pierwsze winy. Po drugie szkody. Po trzecie adekwatnego związku przyczynowego.

Oprócz odszkodowania za błąd diagnostyczny pokrzywdzony może dochodzić także zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest ekwiwalentem pieniężnym, który przysługuje pokrzywdzonemu za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Brane są pod uwagę takie okoliczności jak intensywność cierpień oraz jak długo one trwają, wiek poszkodowanego, nieodwracalność skutków, a także widoki na polepszenie sytuacji w przyszłości.

Przykładowy wyrok z uzasadnieniem 

Na podstawie: Wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 8 lutego 2021 r. (sygn. akt I C 127/19)

Powódka trafiła do szpitala z podejrzeniem złamania przezkrętarzowego wieloodłamowego kości udowej prawej.

Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. Jak czytamy w orzeczeniu sądu: do zespolenia złamania zastosowano płytę trzonową ChM 7.0 z dwoma śrubami kaniulowanymi i czterema śrubami korowymi.

W trakcie zabiegu lekarze popełnili pierwszy z licznych błędów- doszło do złamania wiertła używanego w przebiegu operacyjnego, które utkwiło w kości. Biegli występujący w sprawie wskazali, że błędy lekarzy dotyczyły także samej techniki zabiegu. 

,,Wykonano stabilizację płytą trzonową zamiast stabilizacji gwoździem śródszpikowym„.

Użycie nieprawidłowego stabilizatora stanowi błąd lekarza operatora. Brak prawidłowej stabilizacji szyjki kości udowej doprowadził do złego ustawienia złamania. 

Lekarz popełnił bezsporny błąd medyczny w leczeniu złamania. Sąd ustalił, że przed zabiegiem operacyjnym powódka była osobą zdrową. Samodzielnie zaspokajała swoje potrzeby życiowe. 

Błędne leczenie sprawiło, że powódkę umieszczono w Domu Pomocy Społecznej. Musiała poruszać się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Potrzebowała pomocy osób trzecich. Sąd ustalił bezsporną odpowiedzialność szpitala. Błąd lekarzy spowodował znaczny uszczerbek na zdrowiu powódki. Sąd orzekł o odszkodowaniu, a powódka otrzymała:

  • 350.000 zł zadośćuczynienia
  • 10 120 zł miesięcznej renty tytułem zwiększonych potrzeb

W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań zachęcamy Państwa do kontaktu Kancelarią Radcy Prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wparcia.

Anna Koszyk

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt