Odszkodowanie za torbiel pilonidalną

Odszkodowanie za torbiel pilonidalną — czym jest torbiel pilonidalna?

Torbiel pilonidalna, znana również jako torbiel włosowa, to dolegliwość, która dotyka głównie młodych dorosłych mężczyzn. Występuje w okolicy krzyżowej, najczęściej w bruździe międzypośladkowej. Schorzenie to jest wynikiem wrastających włosów. Powodują one przewlekłe zapalenie i tworzenie się torbieli. Objawia się to

 • bolesnością,
 • obrzękiem,
 • wydzieliną ropną.

W skrajnych przypadkach może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak:

 • ropień,
 • przetoka,

co może wymagać interwencji chirurgicznej. Temat odszkodowania za tę dolegliwość jest istotny dla poszkodowanych. Sprawia to częstość występowania torbieli pilonidalnej oraz jej potencjalnie poważne konsekwencje zdrowotne.

Przyznawanie świadczeń

Zgodnie z polskim prawem, możliwość uzyskania odszkodowania za wspomnianą torbiel istnieje w przypadku, gdy schorzenie to powstało w wyniku:

 • wypadku przy pracy,
 • w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

W takich przypadkach poszkodowany pracownik ma prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które są regulowane ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673).

Ustawa ta określa zasady przyznawania:

 • odszkodowań,
 • zasiłków chorobowych,
 • zasiłków rehabilitacyjnych,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej:
  • wypadkiem przy pracy,
  • chorobą zawodową.

W przypadku torbieli pilonidalnej pracownik musi udowodnić, że schorzenie to powstało bezpośrednio w wyniku wykonywanej pracy. Często może być to trudne do wykazania, jednak nie niemożliwe. Jeśli torbiel pilonidalna powstała na skutek długotrwałego siedzenia, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Dzieje się tak po spełnieniu określonych kryteriów i przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej. Długotrwałe siedzenie jest charakterystyczne dla niektórych zawodów (np. kierowcy, pracownicy biurowi).

Procedura w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Procedura uzyskania odszkodowania wymaga złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z pełną dokumentacją medyczną, która potwierdza istnienie schorzenia oraz jego związek z wykonywaną pracą. Niezbędne jest także przeprowadzenie badania przez lekarza orzecznika ZUS, który oceni stan zdrowia poszkodowanego oraz ustali stopień uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie orzeczenia lekarza oraz złożonej dokumentacji, ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia.

Formy wsparcia finansowego, w tym odszkodowanie

Odszkodowanie za omawianą torbiel może obejmować różne formy wsparcia finansowego. Po pierwsze, poszkodowany może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jego wysokość jest ustalana procentowo w zależności od stopnia niezdolności do pracy. Po drugie, jeśli schorzenie powoduje długotrwałą niezdolność do pracy, poszkodowany może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Co więcej, w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub długotrwałego leczenia, istnieje możliwość uzyskania zasiłku rehabilitacyjnego, który ma na celu wspieranie procesu zdrowienia i powrotu do pełnej sprawności.

Odwołanie od decyzji ZUS

Warto także zaznaczyć, że poszkodowany ma prawo do odwołania się od decyzji ZUS. Dzieje się tak w przypadku uzyskania odszkodowania z tytułu torbieli pilonidalnej, Ma to miejsce, jeśli nie jest ona zgodna z jego oczekiwaniami. Proces odwoławczy obejmuje złożenie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który rozpatruje sprawę i podejmuje ostateczną decyzję.

Zabieg chirurgiczny (operacja) wycięcia torbieli — orzecznictwo

Powód, K. K., doznał urazu podczas pełnienia służby 11-12 listopada 2014 r. Po wypadku zgłosił się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej, skarżąc się na silne bóle w okolicy kości ogonowej. Pomimo że RTG nie wykazało zmian urazowych, późniejsze badania ujawniły przetokę z wypływającą treścią krwistą.

4 grudnia 2014 r. u powoda zdiagnozowano torbiel pilonidalną z ropieniem oraz przebyte złamanie kości guzicznej. Następnego dnia przeprowadzono zabieg wycięcia torbieli. Powód był na zwolnieniu lekarskim do 20 lutego 2015 r. W związku z tym, decyzją z 23 września 2016 r., został zobowiązany do zwrotu 20% uposażenia, gdyż Zakład Karny w D. uznał, że jego niezdolność do pracy od 4 grudnia 2014 r. nie była związana z wypadkiem w służbie.

Podczas procesu dyrektor ZOZ przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie, lek. med. H. G., stwierdziła, że schorzenie torbieli pilonidalnej nie wynikało z urazu, lecz z wcześniej rozpoznanego złamania kości guzicznej. Jednak biegły sądowy L. G. ustalił, że zabieg wycięcia torbieli był wynikiem krwiaka powstałego w wyniku stłuczenia okolicy ogonowej, który doprowadził do zapalenia mieszka włosowego i powstania torbieli.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie, w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygnatura akt IV P 71/16, biorąc pod uwagę opinię biegłego oraz dokumentację medyczną, uznał, że okres niezdolności do pracy był związany z wypadkiem w służbie. W związku z tym decyzja zobowiązująca powoda do zwrotu 20% uposażenia została uchylona. Powód otrzymał pełne uposażenie za okres niezdolności do pracy, a sąd zasądził zwrot kosztów procesu na jego rzecz.

Torbiel pilonidalna — podsumowanie

Podsumowując, torbiel pilonidalna jest schorzeniem, które może znacząco wpłynąć na jakość życia i zdolność do pracy. Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania w przypadkach, gdy schorzenie to jest związane z wykonywaną pracą. Kluczowe jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz udowodnienie związku przyczynowego między schorzeniem a warunkami pracy. Procedura uzyskania odszkodowania może być skomplikowana. Daje jednak realne szanse na uzyskanie wsparcia finansowego i pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt