Oparzenia po depilacji laserowej — odszkodowanie po nieudanym zabiegu

Depilacja laserowa to metoda usuwania owłosienia, która cieszy się coraz większą popularnością. Największą zaletą depilacji laserowej jest jej trwały efekt i skuteczność. Przebycie serii prawidłowo wykonanych zabiegów pozwala cieszyć się gładką skórą przez długie lata. 

Z tych przyczyn, coraz częściej decydują się na nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

Zabieg ten uznawany jest za bezpieczny. Niestety wciąż zdarzają się przypadki, gdy dochodzi do wystąpienia na jego skutek powikłań. Kluczowe jest zatem, by zabieg ten przeprowadzony został przez doświadczonego i wykwalifikowanego specjalistę na atestowanym sprzęcie. 

Skutki jego nieprawidłowego przeprowadzenia mogą być dla pacjenta bardzo dotkliwe. Najczęstszymz nich jest mocne poparzenie skóry (nawet II stopnia). Należy mieć na uwadze, że może ono objąć znaczny obszar ciała pacjenta. 

Jeśli zabieg depilacji laserowej skończył się dla Państwa poparzeniem, zachęcam do kontaktu. W większości przypadków jest to wynik błędu medycznego. Tym samym należy się Państwo odszkodowaniezadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Dokonamy indywidualnej oceny Państwa przypadku i zaproponujemy skuteczne rozwiązanie.

Uzyskane odszkodowanie i zadośćuczynienie zrekompensuje Państwa krzywdę i cierpienie. Posłużyć ono może również do pokrycia dalszych kosztów leczenia powikłań.

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo z między innymi:

 • Jakie mogą być skutki nieprawidłowo wykonanej depilacji laserowej;
 • Jakie prawa ma osoba poddająca się zabiegowi depilacji laserowej;
 • Czym jest świadoma zgoda na zabieg depilacji laserowej;
 • Jakie są przeciwskazania do wykonania zabiegu depilacji laserowej;
 • Jak uzyskać odszkodowanie za źle przeprowadzony zabieg depilacji laserowej;
 • Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika — radcy prawnego lub adwokata
 • Jakie odszkodowanie w przypadku nieudanej depilacji laserowej może przyznać sąd.

Depilacja laserowa — na czym polega

Celem zabiegu depilacji laserowej jest trwałe pozbycie się niechcianego owłosienia

Wykorzystuje on do tego zjawisko fototermolizy. Wiązka lasera pochłaniana jest przez barwnik włosa — melaninę. W efekcie dochodzi do zniszczenia cebulki włosa. Im większy jest kontrast między kolorem owłosienia a kolorem skóry, tym większa skuteczność depilacji laserowej.

Osoba, która przeprowadza zabieg depilacji laserowej, musi mieć odpowiednie kwalifikacje. 

Dzięki temu będzie ona w stanie dobrać odpowiednią moc lasera do skóry pacjenta. W przeciwnym razie dojść może do poparzenia

Każdy rodzaj skóry wymaga odpowiedniego dobrania parametrów lasera. Jego moc nie może być zbyt silna, musi być jednak wystarczająca do spowodowania uszkodzeń cebulki włosa.

Dla bezpieczeństwa zabiegu depilacji laserowej niezwykle istotne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. Wywiad taki musi mieć miejsce przed każdym zabiegiem. 

Specjalista przeprowadzający zabieg w pierwszej kolejności ustala fototyp skóry pacjenta.

Wyróżnia się 6 rodzajów fototypów skóry:

 • I — celtycki. Osoby należące do tego fototypu mają bardzo delikatną i jasną skórę. Ich włosy są rude lub blond, mają jasne oczy, często występują u nich piegi. Niestety, ekspozycja ich skóry na słońce w zasadzie zawsze kończy się oparzeniem. 
 • II — północnoeuropejski. Dla osób o tym fototypie skóry charakterystyczna jest blada barwa skóry. Mają oni często włosy koloru rudego lub blond. Mogą oni lekko się opalić, choć nadal są mocno narażeni na poparzenia słoneczne;
 • III – środkowoeuropejski. Skóra osób posiadających ten fototyp jest kremowa. Mogą mieć oni praktycznie każdy kolor oczu lub włosów. Dzięki większej ilości melaniny ich skóra opala się równomiernie;
 • IV – południowoeuropejski (śródziemnomorski). Posiadacze tego fototypu mają skórę w kolorze oliwkowym. Ich oczy są piwne, brązowe lub zielone. Ze względu na dużą ilość melaniny w skórze nie występują u nich problemy z opalaniem; 
 • V – azjatycki i północnoafrykański. Charakteryzuje go skóra ciemnobrązowa, ciemne włosy i oczy. Jest on odporny na poparzenia lub reakcje alergiczne w wyniku działania słońca; 
 • VI – afrykański lub afroamerykański;

Zabieg depilacji laserowej należy odróżnić od zabiegu usuwania owłosienia metodą IPL. 

Metoda IPL polega na emitowaniu wiązki światła, które uszkadza włos u nasady i opóźnia jego wzrost. Nie niszczy ona jednak cebulek włosów. 

Najczęstsze powikłania po zabiegu depilacji laserowej

Depilacja laserowa to zabieg, który może wiązać się z powikłaniami.

Należą do nich m.in. podrażnienia, zaczerwienienie, opuchlizna, swędzenie, odbarwienia, zaostrzenie chorób dermatologicznych. Większość z reakcji tego typu ustępuje w ciągu kilku dni od zabiegu. Szczęśliwie, nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia pacjenta. 

Rzadziej, w wyniku depilacji laserowej dochodzi do przebarwień skóry. 

W niektórych sytuacjach depilacja laserowa może skończyć się poparzeniem skóry. Dzieje się tak w szczególności, gdy zabieg przeprowadzany jest przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji.

Niestety, efekty tego typu powikłań nie ustępują szybko. Ich konsekwencją może być nawet trwałe uszkodzenie skóry. 

Świadoma zgoda na zabieg depilacji laserowej

Przed każdym zabiegiem depilacji trzeba wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie. 

Warto wiedzieć, że taka zgoda musi być wyrażona pisemnie i w sposób świadomy. Co to w praktyce oznacza?

Pacjent musi wiedzieć, jakie są możliwe skutki zabiegu depilacji laserowej.

Szczególnie istotne jest poinformowanie go o przeciwskazaniach do wykonania tego zabiegu. A tych jest wiele. 

Niestety, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. 

Tymczasem, każde wykonanie tego zabiegu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Do poparzenia czasem wystarczy, że pacjent poprzedniego dnia zażył ibuprofen lubnapił się kilku lampek wina.

Przed każdym zabiegiem depilacji laserowej, należy dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta, tj. sprawdzić m.in. czy: 

 • pacjent nie zażył w ostatnich dniach leków, które uczulają na światło. Do leków światłouczulających należą m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne, niektóre leki przeciwdepresyjne.
 • pacjent nie zastosował miejscowych środków lub kosmetyków fotouczulających poprzedniego dnia; 
 • pacjent nie jest opalony;
 • pacjent nie spożył w ciągu ostatnich 24 godzin alkoholu;
 • czy zachowany jest właściwy odstęp między zabiegami (zwykle przyjmuje się, że to ok. 6-12 tygodni). 

Są również sytuacje, gdy zabieg jest bezwzględnie zakazany. Należą do nich:

 • ciąża
 • karmienie piersią
 • choroba nowotworowa
 • niektóre choroby skóry 

Błąd w trakcie zabiegu depilacji laserowej – podstawy odpowiedzialności 

Przede wszystkim, podkreślić trzeba, że osobę, która poddaje się depilacji laserowej, należy traktować jako pacjenta.

Nie jest to metoda powierzchniowa (jak np. depilacja woskiem). Jej celem jest uszkodzenie mieszków włosowych i zahamowanie ich wzrostu.  Zabieg ten wiąże się z ingerencją w tkanki osoby, u której jest on wykonywany. Depilacja laserowa jest więc zabiegiem medycznym. Potwierdził to np. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w swoim wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt: XVI C 454/13) i przyznał powódce zadośćuczynienie. 

Osoby, które decydują się na usunięcie owłosienia laserem, mają takie same prawa jak każdy inny pacjent. 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym ochrony praw Pacjenta w Polsce jest:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2009 r. 

Prawa pacjenta a depilacja laserowa 

Najważniejszymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę, są: 

 • Art. 6 ust. 1 u. p. p. Stanowi on, że każdy „pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”.
 • Art. 8 u. p. p. Jak wskazuje ten przepis, świadczenia udzielane pacjentowi powinny być w sposób staranny. Równie istotne są również odpowiednie warunki, w których są one udzielane. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny powinny kierować się zasadami etyki zawodowej.
 • Art. 9 ust. 1 u. p. p., zgodnie z którym „Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.”
 • Art. 16 u. p. p. Wskazuje on na fundamentalne znaczenie zgody pacjenta dla legalności wykonywanych u niego zabiegów medycznych. 

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Zgodnie z art. 444 § 1 k. c. (tzn. ustawy Kodeks Cywilny z dnia 24 kwietnia 1664 r.):

„W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”

Odszkodowanie uzyskane za oparzenie po depilacji laserowej dotyczyć może:

 • kosztów leczenia naprawczego;
 • utraconego przez pacjenta dochodu. Wiązać się to może np. z koniecznością wzięcia urlopu zdrowotnego; 
 • kwoty przeznaczonej przez pacjenta na sam zabieg;
 • ewentualnie renty lub kwoty niezbędnej do przyuczenia do innego zawodu. Dotyczy to sytuacji, gdy pacjent stał się niezdolny do dotychczasowej pracy lub niepełnosprawny.

Za nieudany zabieg depilacji laserowej pacjentowi należy się także zadośćuczynienie

Jak wskazuje art. 445 § 1 k. c., gdy dochodzi do naruszenia zdrowia pacjenta:

„sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”

Kwota zadośćuczynienia uzależniona jest od skali cierpień psychicznych i fizycznych pacjenta. Są sprawy, w których ból i uszkodzenie ciała są przemijające. W takich sprawach sąd może przyznać kwotę zadośćuczynienia w wysokości ok. 30 tysięcy złotych.

Ważnymi orzeczeniami w tym zakresie są:

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. akt: XIV C 71/17). W wyroku tym Sąd przyznał powódce 30 tysięcy zł. zadośćuczynienia za poparzenie ciała ocenione na 2%.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (sygn. akt: VI ACa 665/11). W tym wyroku sąd przyznał powódce 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia za poparzenie ciała. Dodatkowo na rzecz powódki orzeczono odszkodowanie w łącznej kwocie 20 276 złotych. Było ono przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia powódki.  

Inaczej jest jednak, jeżeli cierpienie fizyczne i psychiczne pacjenta są znaczne, a szkoda której doznał trwała. W sprawach dotyczących zadośćuczynienia za nieudany zabieg depilacji laserowej sąd może przyznać znacznie wyższe kwoty. 

Przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2016 r. (sygn. akt: I C 721/14). W sprawie tej u powódki doszło do znacznego poparzenia skóry nóg. Powódce przed feralnym zabiegiem nie wykonano próby laserowej. Zabrakło również oceny stanu jej opalenizny. Odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg była więc ewidentna. Ostatecznie, powódce przyznano kwotę 70 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Na ocenę sądu wpłynęła skala cierpień powódki. Ból, którego doznała był znaczny, a poparzenia rozległe. W konsekwencji skóra ud i kolan powódki uległa trwałemu oszpeceniu. 

Zdarzają się również sytuacje, gdy pacjent nie ponosi szkody w związku ze źle przeprowadzonym zabiegiem. Nie oznacza to jednak, że nie przysługuje mu rekompensata. Kwota zadośćuczynienia przysługuje wówczas za samo naruszenie praw pacjenta.

Pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, która źle wykonała zabieg, nie musi wiązać się z postępowaniem przed sądem. 

Warto skorzystać najpierw z możliwości rozwiązania sprawy przed ubezpieczycielem. Jest to proces szybszy i wiążący się z mniejszymi kosztami (np. kosztami opłaty sądowej). Kwota przyznana przez ubezpieczyciela będzie jednak niższa niż ta, którą można uzyskać przed sądem. Uzyskanie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela nie zamyka jednak możliwości dochodzenia swoich spraw przed sądem. 

Mam nadzieję, że powyższy artykuł okaże się dla Państwa przydatny. Należy pamiętać, że w wielu sprawach odpowiedzialność za nieudany zabieg leży po stronie jego wykonawcy. Każda sprawa jest jednak inna i należy dokonać jej indywidualnej oceny. 

W celu omówienia kwestii odpowiedzialności za nieudany zabieg depilacji laserowej,zapraszam na spotkanie do naszej Kancelarii.

Zespół Kancelarii TZLAW składa się z doświadczonych prawników. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Z powodzeniem zajmujemy się wieloma sprawami dotyczącymi odpowiedzialności za błędy popełnione w medycynie estetycznej i branży beauty. 

Ocena, jakie warto podjąć kroki prawne w Państwa sprawie, będzie poprzedzona analizą Państwa przypadku. 

Autorka artykułu:

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Karolina Dobrowolska.

Anna Koszyk

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt