Przedłużające się leczenie ortodontyczne

Za przedłużające się leczenie ortodontyczne można odpowiadać prawnie

Przedłużające się leczenie ortodontyczne może być źródłem wielu problemów zarówno dla pacjentów, jak i dla praktykujących ortodontów. W niektórych przypadkach dłuższy niż przewidywany czas leczenia może wynikać z różnych, często niezależnych od lekarza czynników, jednakże niezależnie od przyczyn, jest to sytuacja wymagająca szczególnej uwagi, zarówno w aspekcie medycznym, jak i prawnym.

Aspekty medyczne leczenia ortodontycznego

Ortodoncja jest dziedziną medycyny, która zajmuje się korygowaniem nieprawidłowości zgryzu oraz ustawienia zębów. Standardowy czas trwania leczenia ortodontycznego może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od skomplikowania przypadku. Przedłużenie się tego procesu może być spowodowane wieloma czynnikami. Przede wszystkim, biologiczna odpowiedź na leczenie jest indywidualna i nie zawsze można ją przewidzieć. Ponadto, nieprzestrzeganie przez pacjenta zaleceń ortodonty, takich jak regularne noszenie stałego aparatu ortodontycznego czy dbanie o higienę jamy ustnej, może znacząco opóźnić proces leczenia.

Aspekty prawne ortodoncji

Z perspektywy prawnej, przedłużające się leczenie ortodontyczne może rodzić różne implikacje. Na gruncie polskiego prawa, kluczową rolę odgrywa tu ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, pacjent ma prawo do informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, w tym także przewidywanego czasu trwania leczenia. Jeżeli więc początkowy plan leczenia ulega zmianie, pacjent ma prawo być o tym poinformowany.

Dodatkowo zgodnie z art. 68 Konstytucji RP, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W kontekście leczenia ortodontycznego, prawo to implikuje obowiązek zapewnienia przez lekarza ortodonty odpowiedniego standardu świadczeń zdrowotnych. Jeśli przedłużenie leczenia jest wynikiem niedbalstwa ze strony lekarza, pacjent może mieć podstawy do roszczenia o odszkodowanie na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459).

Odszkodowanie za błąd w trakcie przedłużającego się leczenia ortodontycznego

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczył apelacji od wyroku Sądu Rejonowego i koncentrował się głównie na kwestii odpowiedzialności oskarżonej za błędy w leczeniu ortodontycznym. Spowodowały one poważne szkody zdrowotne u pokrzywdzonej. Wyrokiem pierwotnym oskarżona została zobowiązana do zapłaty 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia.W wyniku apelacji suma ta została podwojona do 80 000 zł. Dodatkowo wyrok utrzymał postanowienie o zakazie wykonywania zawodu lekarza dentysty przez okres 5 lat, a także orzeczenie o karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wyrok odwoławczy podtrzymał decyzję o znacznym zadośćuczynieniu finansowym dla pokrzywdzonej. Ma ono być kompensacją za doznane przez nią długotrwałe krzywdy. Zdecydowano również o konieczności ochrony publicznej przez wydanie zakazu wykonywania zawodu. Było to umotywowane poważnymi błędami w leczeniu, które doprowadziły do stanu zdrowia pokrzywdzonej.

Rekomendacje dla pacjentów i praktyków

Pacjenci powinni być świadomi swoich praw oraz obowiązków. Regularne wizyty u ortodonty, ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza oraz dbałość o higienę jamy ustnej są kluczowe dla efektywności leczenia. Z kolei lekarze ortodonci powinni utrzymywać transparentną komunikację z pacjentami, informując ich o wszelkich zmianach w planie leczenia oraz potencjalnych przeszkodach, które mogą wpłynąć na długość terapii.

W przypadku wątpliwości co do przebiegu leczenia, pacjent ma również prawo do zasięgnięcia drugiej opinii medycznej. Jest to szczególnie istotne, gdy leczenie znacznie wydłuża się bez wyraźnych przyczyn medycznych.

Podsumowanie

Przedłużające się leczenie ortodontyczne to kompleksowy problem wymagający współpracy zarówno ze strony lekarza, jak i pacjenta. Prawidłowa komunikacja i zrozumienie prawnych aspektów leczenia są kluczowe dla zapewnienia satysfakcji z procesu i jego efektów.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt