Zakażenia u stomatologa (zakażenia w gabinecie stomatologicznym u dentysty)

Zakażenia u stomatologa (zakażenia w gabinecie stomatologicznym u dentysty)

Zakażenia w gabinetach stomatologicznych stanowią poważny problem zdrowotny. Jego bagatelizowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Aby zrozumieć złożoność tego zagadnienia, należy omówić:

 • potencjalne źródła zakażeń,
 • metody ich prewencji,
 • obowiązujące przepisy prawne.

Gabinet jako miejsce stwarzające ryzyko zakażenia u stomatologa

Gabinet stomatologiczny to miejsce, gdzie dochodzi do licznych procedur medycznych. Mogą one sprzyjać przenoszeniu patogenów. Narzędzia stomatologiczne mają bezpośredni kontakt z jamą ustną pacjenta. Jest ona siedliskiem różnorodnych mikroorganizmów. Główne źródła zakażeń to krwiopochodne patogeny, takie jak:

 • wirusy zapalenia wątroby typu B i C,
 • wirus HIV,
 • a także bakterie i grzyby, które mogą powodować infekcje miejscowe i ogólnoustrojowe.

Kontakt z:

 • krwią,
 • śliną,
 • innymi płynami ustrojowymi pacjentów

stwarza ryzyko przeniesienia tych patogenów na personel gabinetu, oraz innych pacjentów.

Profilaktyka zakażenia u stomatologa

Aby zapobiegać zakażeniom, w gabinetach stomatologicznych trzeba przestrzegać rygorystycznych procedur dotyczących dezynfekcji i sterylizacji. Wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku powinny być poddawane odpowiednim procesom sterylizacji po każdym użyciu. Jest tak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakie powinny spełniać gabinety stomatologiczne. Ponadto, wszystkie powierzchnie, z którymi mają kontakt pacjenci, powinny być regularnie dezynfekowane.

Zakażenia u stomatologa — środki ochrony osobistej 

Personel medyczny musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania środków ochrony osobistej, takich jak:

 • rękawiczki,
 • maseczki,
 • okulary ochronne,
 • odzież ochronna.

Obowiązek noszenia środków ochrony osobistej istnieje na podstawie przepisów prawa. Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej, które mają chronić przed zagrożeniami zdrowotnymi.

Zakażenia u stomatologa — techniki mycia rąk

Szczególną uwagę należy również zwrócić na higienę rąk, która jest podstawowym środkiem zapobiegania zakażeniom. Personel stomatologiczny powinien:

 • stosować odpowiednie techniki mycia rąk,
 • używać środków dezynfekcyjnych przed i po każdym kontakcie z pacjentem,
 • oraz po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub narzędziami.

Konsekwencje prawne

Zakażenia w gabinetach stomatologicznych mogą mieć poważne konsekwencje prawne. Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,
 • warunków zapewniających mu bezpieczeństwo.

Jest tak zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Naruszenie tych praw przez personel medyczny może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej oraz zawodowej. W przypadku wystąpienia zakażenia z winy gabinetu pacjent ma prawo domagać się odszkodowania za poniesione szkody zdrowotne.

Zakażenia w gabinecie stomatologicznym u dentysty — monitoring

Nie można zapominać o obowiązku monitorowania i zgłaszania przypadków zakażeń szpitalnych, w tym również tych występujących w gabinetach stomatologicznych. Wszystkie zakażenia muszą być zgłaszane do odpowiednich służb sanitarno-epidemiologicznych. Dzieje się tak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie raportowania zakażeń szpitalnych oraz zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Taka praktyka pozwala na analizę i zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się patogenów.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I ACa 1697/17) dotyczył sprawy o odszkodowanie za zakażenie wirusem HCV. Powód podejrzewał dentystę o zakażenie podczas wizyt w gabinecie stomatologicznym. Sąd uznał, że zakażenie najprawdopodobniej miało miejsce w gabinecie pozwanej. Stało się tak z powodu licznych wizyt powoda i niewystarczających procedur higienicznych w gabinecie. Sąd zasądził 40.000 zł zadośćuczynienia oraz 2.850 zł renty. Wyrok podkreśla konieczność rygorystycznego przestrzegania standardów higienicznych w placówkach medycznych.

Podsumowanie

Zakażenia w gabinetach stomatologicznych stanowią istotne zagrożenie zdrowotne. Można go jednak skutecznie zapobiegać poprzez:

 • przestrzeganie rygorystycznych standardów higieny i sterylizacji,
 • stosowanie środków ochrony osobistej,
 • odpowiednie szkolenie personelu.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych jest kluczowe dla:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
 • minimalizacji ryzyka przenoszenia zakażeń.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt