Zakażenie bakterią Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis to beztlenowa bakteria z grupy enterokoków, zwana również paciorkowcem kałowym. Naturalnie występuje w przewodzie pokarmowym każdego człowieka, ale przeniesiona do innego miejsca w organizmie, takiego jak na przykład układ moczowy, wywołuje poważne zakażenia.

Zakażenie bakterią Enterococcus faecalis — objawy

Z całej grupy enterokoków to Enterococcus faecalis odpowiada za 80% zakażeń, w tym tych nabytych w szpitalu.

Znajdujące się w układzie pokarmowym bakterie Enterococcus faecalis nie są zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka. Natomiast, gdy dochodzi do osłabienia organizmu, bakterie namnażają się i mogą z łatwością zostać przeniesione do jamy ustnej lub układu moczowego, a następnie dostać się do krwiobiegu i wywołać ogólnoustrojową reakcję organizmu na infekcje, która zagraża życiu lub zdrowiu, czyli sepsę.

Najczęściej do infekcji wywołanej enterokokami dochodzi w obrębie układu moczowego. Pierwszymi objawami zakażenia dróg moczowych jest osłabienie, ból podbrzusza, częstomocz i skąpomocz. Pozostawienie pacjenta bez odpowiedniego leczenia na tym etapie zakażenia może prowadzić do zajęcia przez bakterie nerek, co związane jest między innymi z takimi objawami jak silny ból lędźwi, dreszcze, wysoka gorączka, zatrzymanie moczu.

Poza układem moczowym bakterie mogą odpowiadać za zapalenie wsierdzia, układu oddechowego, kości i szpiku, a także otrzewnej. Podczas takich infekcji pacjent oprócz osłabienia odczuwa między innymi duszności, ból kości i brzucha.

Równie często do zakażeń Enteroccocus faecalis dochodzi w gabinecie stomatologicznym. Podczas leczenia kanałowego może dojść do wniknięcia bakterii do krwiobiegu leczonego pacjenta. Chory może odczuwać pulsujący ból w okolicy zęba i być osłabiony. W takim przypadku pacjentowi powinna zostać udzielona odpowiednią pomoc. Najczęściej ząb zostaje usunięty, a choremu podaje się antybiotyki.

W jaki sposób można zakazić się bakteria Enterococcus faecalis w szpitalu ?

Potocznie Enterococcus facealis nazywana jest bakterią brudnych rąk, bo do zakażenia wywołanego tym drobnoustrojem dochodzi w szpitalu lub innej placówce medycznej, najczęściej wskutek niedostatecznej higieny zarówno personelu medycznego, jak i pacjenta. Za główne źródło bytowania tych bakterii uznaje się sprzęt szpitalnysale chorych.

Enterococcus facecalis uznaje się za patogen alarmowy, czyli taki który charakteryzuje się antybiotykoodpornością. Jeżeli dojdzie do zakażenia tym szczepem w szpitalu, to pacjentów niemal natychmiast musi zostać udzielona odpowiednia pomoc, która głównie polega na podawaniu antybiotyków o szerokim zakresie i leczeniu objawowym. W przypadku, gdy dojdzie do zakażenia rany pooperacyjnej, oprócz leczenia farmakologicznego oczyszcza się zakażone miejsce chirurgicznie.

Paciorkowiec kałowy bo tak inaczej nazywa się ten powszechnie występujący u ludzi szczep bakterii z rodziny enterokoków,  żeby stać się patogenem musi mieć odpowiednie warunki, takie jak: osłabiony organizm hospitalizowanego pacjenta i wrota zakażenia, czyli np. ranę, cewnik, respirator, naruszoną ciągłości skóry, rozwiercony ząb. Natomiast, do przeniesienia bakterii wystarczą źle zdezynfekowane ręce personelu medycznego czy nieodpowiednio umyte szafki i łóżka szpitalne, a także brudne narzędzia i sprzęt.

Zakażenie szpitalne szczepem Enterococcus faecalis — gdzie szukać pomocy ?

Zakażenie szpitalne to infekcja, która nastąpiła w wyniku pobytu w szpitalu lub wskutek przebytego leczenia. Często do tego typu powikłań dochodzi z powodu błędu medycznego, a może nim być zaniedbanie lub niezachowanie należytej ostrożności przez personel medyczny. Do takich błędów zalicza się niewłaściwą higienę pacjenta czy nieprawidłowy sposób mycia sprzętu w sali chorych. Od właściwego postępowania personelu medycznego niejednokrotnie zależy życie i zdrowie. Według statystyk, co roku u prawie pół miliona hospitalizowanych dochodzi do zakażeń w wyniku nieprzestrzegania zasad sanitarnych przez pracowników szpitali. 

Choroba wywołana przez Enterococcus faecalis  wymaga podjęcia odpowiedniego leczenia, co często wiąże się z pobytem w szpitalu. Dlatego pacjenci zakażeni w placówkach medycznych mogą domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę, a także mają prawo ubiegać się o rentę, jeżeli wskutek choroby zwiększyły się ich potrzeby (rehabilitacja, leczenie itp.), utracili możliwość zarobkowania lub pogorszyły się widoki na przyszłość (np. wskutek choroby muszą wykonywać inny, gorzej płatny zawód).

Skuteczne dochodzenie swoich praw na drodze cywilnej lub karnej, lub przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Błędach Medycznych jest złożonym procesem. Wymaga on dokładnego zgromadzenia odpowiednich dowodów, opinii biegłego, a także wykazanie związku przyczynowego między niewłaściwym działaniem personelu medycznego, szpitala, a powstałą szkodą. Ponadto należy udowodnić inne  przypadki zakażeń Enteroccocus faecalis u innych pacjentów przebywających w danej placówce medycznej w podobnym okresie co poszkodowany. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy oferowanej przez radców pranych i adwokatów, specjalizujących się prawie medycznym i prowadzeniu procesów. 

Oprócz odszkodowania można ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdę. Wysokość zadośćuczynienia zależy od rozmiaru krzywdy i o jego ostatecznej kwocie decyduje sąd. Czasem poszkodowanemu może należeć się dodatkowo renta, zwłaszcza jeżeli chory stracił możliwość zarobkowania, choroba doprowadziła do kalectwa lub częściowej niepełnosprawności.
Warto pamiętać, o gromadzeniu wszelkich dokumentów związanych z leczeniem powikłań po zakażeniu w szpitalu. W trakcie walki o odszkodowanie i zadośćuczynienie przydadzą się takie dokumenty jak: faktury dotyczące kosztów leczenia, zakupu sprzętu medycznego, paragony z aptek, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie. 

Chociaż podstawa prawna roszczenia zakażonego pacjenta wydaje się oczywista, bowiem wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” i z artykułu 417§1 Kodeksu cywilnego: „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, lub jednostka samorządu terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”, to sprawy o odszkodowanie za zakażenia szpitale są skomplikowane. 

Dlatego też, zakażenia szpitalne często prowadzą do wydłużonego pobytu w szpitalu,  niepełnosprawności, a nawet śmierci. Jeżeli podejrzewamy, że zakaziliśmy się Enterococcus faecalis w szpitalu, to warto skontaktować się ze specjalistami z kancelarii prawnej TZLAW (Tymoteusz Zych Kancelaria Radcy Prawnego), specjalizującej się w zagadnieniach z obszaru medycznego, którzy pomogą w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt