Zakażenia szpitalne

TZ LAW wpis
Zakażenia cewnikowe

Zakażenia układu moczowego u pacjentów z cewnikiem moczowym Zakażenia związane z cewnikowaniem stanowią istotny problem w dziedzinie opieki zdrowotnej, wpływając na: Użycie cewników, chociaż niezbędne w wielu przypadkach medycznych, niesie za sobą ryzyko zakażenia układu moczowego. […]

TZ LAW wpis
Zakażenie szpitalne Pseudomonas Aeruginosa (pałeczką ropy błękitnej)

Spis treści: Pałeczka ropy błękitnej to bakteria niezwykle odporna na antybiotyki, atakująca głównie osoby o obniżonej odporności. Zakażenia wywołuje głównie w środowisku szpitalnym. Najlepszą metodą profilaktyki są szczepienia. Pseudomonas Aeruginosa to bakteria, która w największym stopniu odpowiada za zakażenia szpitalne. […]

TZ LAW wpis
Zakażenie szpitalne bakteriami Enterococcus faecalis

Bakterie z rodzaju Enterococcus , to ziarniaki, stanowiące naturalną florę organizmu. Najbardziej groźne dla zdrowia stają się dla osób, które mają niską odporność lub towarzyszą im inne choroby współistniejące. To właśnie wtedy te bakterie łatwo się […]

TZ LAW wpis
Zakażenie pacjentów w szpitalu bakteriami Enterobacter colacae

Te gram-ujemne pałeczki są bakteriami saprofitycznymi. Oznacza, że naturalnie występują w organizmie człowieka i wspomagają jego funkcjonowanie. Miejscem ich naturalnego bytowania jest układ trawienny. To dlatego potocznie nazywane są pałeczkami jelitowymi. Jednak bakterie te mogą wywoływać trudne w leczeniu […]

TZ LAW wpis
Superbakteria Klebsiella pneumoniae — zakażenie w szpitalu

Mówi się o niej superbakteria, bo potrafi wytwarzać mechanizmy uodporniające ją na działanie większości antybiotyków — zwłaszcza jeden z jej szczepów, tak zwany New Delhi. Jest on jednym z najbardziej lekoopornych patogenów, który szybko się rozprzeszczenia i może przebywać w przewodzie pokarmowym […]

TZ LAW wpis
Patogeny alarmowe w szpitalach

Według Światowej Organizacji Zdrowia oporność na antybiotyki jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia ludzi z całego świata. Szacuje się, że w 2050 roku około 10 milionów osób rocznie, będzie umierać z powodu infekcji wywołanych przez bakterie […]

TZ LAW wpis
Zakażenie bakterią Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis to beztlenowa bakteria z grupy enterokoków, zwana również paciorkowcem kałowym. Naturalnie występuje w przewodzie pokarmowym każdego człowieka, ale przeniesiona do innego miejsca w organizmie, takiego jak na przykład układ moczowy, wywołuje poważne zakażenia. Zakażenie bakterią […]