Zakażenie szpitalne gronkowcem – odszkodowanie 

Zakażenie szpitalne gronkowcem - odszkodowanie

Zakażenia szpitalne bardzo często są wynikiem zaniedbań personelu lub błędów medycznych. Brak należytej dezynfekcji i nieprzestrzeganie zasad higieny mogą być przyczyną zakażeń różnymi bakteriami, m.in. gronkowcem. Pacjent, który został zakażony gronkowcem w szpitalu może liczyć na wysokie odszkodowanie.

Co to jest gronkowiec?

Bakterie staphylococcus, czyli gronkowce są potencjalnie patogennymi bakteriami. Wyróżnia się ponad trzydzieści gatunków i podgatunków gronkowca, które licznie, fizjologiczne zasiedlają skórę i błony śluzowe człowieka. Mimo tego zakażenie gronkowcem może być bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób o obniżonej odporności.

Jak dochodzi do zakażenia bakterią gronkowca?

Ponieważ gronkowiec bardzo łatwo kolonizuje skórę i powierzchnię błon śluzowych, jego bakterie są jednym z najczęstszych patogenów bakteryjnych człowieka. Ryzyko zakażenia gronkowcem zwiększa się, gdy np. uszkodzona jest błona śluzowa. Kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami, czy dotknięcie uszkodzonej śluzówki zanieczyszczonymi dłońmi mogą prowadzić do zakażenia. Bakterie gronkowca przenoszą się zarówno przez kontakt bezpośredni jak i pośredni. 

Dlatego tak istotne jest dbanie o czystość oraz higienę, zwłaszcza w miejscach, gdzie przebywa wiele osób o obniżonej odporności immunologicznej, np. szpitalach. Mimo tego to właśnie w szpitalach dochodzi do największej liczby zakażeń gronkowcem, a znaczna część personelu medycznego jest nosicielem tej bakterii. Jest to jeden z powodów dla których personel medyczny powinien stosować odpowiednią odzież ochronną, w tym jednorazowe rękawiczki. W znacznej mierze procedury związane z utrzymaniem czystości, dezynfekcja oraz odzież ochronna mają za zadanie chronić pacjentów, a nie personel medyczny.

Szczególnie narażone na zakażenie są osoby ze słabą odpornością. Wymienić tu należy osoby z wprowadzonym do organizmu ciałem obcym np. cewnikiem, endoprotezą, sztuczną zastawką lub rozrusznikiem serca. Dotyczy to także pacjentów z płytkami czy śrubami łączącymi kości. Gronkowiec często jest odporny na działanie antybiotyków i może prowadzić do ostrych zakażeń układu moczowego.

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem

Pacjent, którego stan zdrowia uległ pogorszeniu w wyniku zaniedbań personelu medycznego lub błędu medycznego może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych.

Nie zawsze jednak roszczenie o odszkodowanie będzie się wiązać ze sprawą sądową. Wiele spraw związanych z błędem medycznym można zakończyć polubownie, przekonując szpital, że ewentualny proces i tak skończyłby się dla niego niekorzystnie. 

Jeżeli zostaliśmy zakażeni w szpitalu wirusem gronkowca lub innym warto przedstawić naszą sprawę prawnikowi wyspecjalizowanemu w prawie medycznym. Kancelaria TZLAW świadczy kompleksowe usługi z obszaru prawa medycznego. Specjalizujemy się w analizie przypadków błędów medycznych oraz pomocy w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej spraw dotyczących praw pacjentów. Jego członkowie są zaangażowani od lat w działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ich doświadczenie pozwala na udzielenie wsparcia nawet w bardzo skomplikowanych sprawach.

Jak uzyskać odszkodowanie w wypadku zakażenia?

W wypadku zakażenia wirusem lub innej infekcji kluczowe dla uzyskania odszkodowania jest wykazanie przez poszkodowanego, że do pogorszenia stanu zdrowia doszło w wyniku nieprofesjonalnych lub błędnych działań lekarza.

Dlatego zgłaszając się do Kancelarii TZLAW najlepiej przygotować od razu pełną dokumentację medyczną, wyniki badań (szczególnie bakteriologicznych), wypis ze szpitala oraz kopię szpitalnej historii choroby.

Warto zbierać także wszelkie faktury, paragony oraz inne dowody kosztów jakie ponosimy w związku z diagnostyką, leczeniem, badaniem, rehabilitacją i innymi czynnościami spowodowanymi błędem medycznym. Wszelkie poniesione koszta mogą nam zostać zrefundowane decyzją sądu.

Analiza udokumentowanego przebiegu zdarzeń jest podstawową czynnością jaką wykonuje się chcąc zaplanować dalsze kroki postępowania i wybór ścieżki prawnej. 

Doświadczenie prawników Kancelarii TZLAW pozwala także na wykrycie błędów i nieścisłości jakie mogą pojawiać się w szpitalnych dokumentach – to pozwala nam przygotować celne opinie prawne, a na etapie postępowania sądowego przygotować trafne pytania do biegłych.

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem – wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za zakażenie gronkowcem w szpitalu jest w każdym przypadku zależna od wielkości szkody jaka została wywołana chorobą. Sprawy o odszkodowanie w wypadku bakterii gronkowca niejednokrotnie prowadzą do wypłaty przez ubezpieczyciela szpitala odszkodowania rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Jeżeli posiadamy dowody poniesionych w związku ze szpitalnym zakażeniem gronkowcem kosztów, możemy uzyskać także refundację tych nakładów finansowych. Co więcej, w przypadku powstania stałych kosztów leczenia lub rehabilitacji – sąd może zobowiązać szpital do wypłaty stałej renty, która będzie te koszty pokrywać. 

Czy warto walczyć o odszkodowanie za zakażenie w szpitalu gronkowcem?

Tak! Jeżeli doszło do zakażenia gronkowcem w szpitalu, a pacjent odczuł negatywny wpływ bakterii na swoje zdrowie, oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem personel medyczny szpitala popełnił błąd medyczny. 

Reakcja na tego typu wydarzenia pozwala nie tylko ofiarom błędów medycznych uzyskać należne im odszkodowanie, ale pozwala mieć nadzieję, że odpowiedzialna za zakażenie placówka poprawi jakość swojego funkcjonowania w przyszłości. 

Gronkowiec może być bardzo niebezpieczny dla osób o obniżonej odporności immunologicznej, a zagrożenie zwiększa jego odporność na leczenie przy pomocy antybiotyków. Osoby poszkodowane w wyniku zakażeń i infekcji szpitalnych powinny stanowczo dochodzić swoich roszczeń

Niezależnie od tego, czy w szpitalu doszło do zakażenia gronkowcem, koronawirusem, czy innym wirusem lub bakterią – warto sprawdzić, czy w naszym przypadku nie doszło do nieprawidłowości po stronie szpitala. Kancelaria TZLAW oferuje nie tylko prowadzenie spraw z zakresu błędów medycznych, ale także analizy stanów faktycznych, które pozwalają określić szanse powodzenia powództwa o odszkodowanie.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt