Zakażenie szpitalne skutkujące SEPSĄ

Zakażenie szpitalne sepsą - odszkodowanie

Sepsa, czyli posocznica, nie jest odrębną jednostką chorobową. Nazywa się ją „zakażeniem krwi”, gdyż jest to zespół objawów spowodowany gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie różnymi bakteriami. W wielu przypadkach sepsa jest wynikiem błędy medycznego, a poszkodowany pacjent lub jego rodzina mogą domagać się odszkodowania za zakażenie.

Sepsa – co to jest?

Posocznica to bardzo niebezpieczny zespół objawów spowodowany gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Budzi strach zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Sepsę mogą wywołać różne bakterie, grzyby i wirusy. Do zakażenia krwi przyczyniają się najczęściej takie bakterie jak meningokoki, pneumokoki, paciorkowce czy bakterie E.coli, a także grzyby, np. Candida albicans oraz różne wirusy.

W szpitalnym środowisku, gdzie przebywa zazwyczaj duża liczba osób chorych, a jednocześnie są to osoby o obniżonej odporności immunologicznej, nietrudno o zakażenie i rozwój sepsy. Nie usprawiedliwia to jednak szpitala w przypadku zakażenia. Wręcz przeciwnie – szpital i jego personel, świadomi zagrożenia, powinni dokładać najwyższej staranności w celu utrzymania czystości i higieny w szpitalu.

Zawinione przez szpital lub jego personel medyczny zakażenie skutkujące sepsą może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej. Odszkodowanie może zostać przyznane zarówno w związku z pogorszeniem stanu zdrowia i poniesionymi kosztami leczenia, jak i w przypadku śmierci pacjenta, czy nieprawidłowej rekacji szpitala (np. opóźnionej rekacji na objawy wskazujące na sepsę).

Odszkodowanie za zakażenie krwi w szpitalu (sepsę)

Nie każde zachorowanie na sepsę może być podstawą ubiegania się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za zakażenie i rozwój sepsy otrzymamy, gdy wykażemy, że choroba jest wynikiem błędu medycznego. Błędem takim będzie zarażenia pacjenta skutkujące sepsą, np. w wyniku użycia niesterylnego sprzętu lub braku zachowania innych zasad higieny. Także jeżeli zbyt późne wykrycia sepsy przyczyni się do zgonu pacjenta można mówić o błędzie medycznym. W takich przypadkach pacjentowi i ewentualnie, w przypadku zgonu, jego najbliższym należy się odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Należy pamiętać, że błąd medyczny to nie tylko wykazanie, że do zakażenia doszło w szpitalu, ale również nieprawidłowa reakcja personelu medycznego na sepsę.

Jeżeli lekarze na podstawie objawów pacjenta mogli przewidywać lub podejrzewać, że pojawiła się sepsa, a nie podjęli żadnych działań albo podjęli je zbyt późno – będzie to najpewniej błąd medyczny.

Czynników wpływających na prawno-medyczną ocenę sytuacji może być jednak bardzo wiele, dlatego każdy przypadek zakażenia sepsą w szpitalu, jak i każdego innego błędu medycznego należy szczegółowo analizować indywidualnie. 

Pomoc prawna w przypadku zakażenia sepsą w szpitalu 

Zawsze, gdy podejrzewamy, że w przypadku naszego leczenia lub leczenia naszych bliskich doszło do błędu lekarskiego lub błędu medycznego warto skonsultować sprawę z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym. 

Kancelaria TZLAW to zespół doświadczonych prawników, którzy świadczą kompleksowe usługi z obszaru prawa medycznego. Specjalizujemy się w analizie przypadków błędów medycznych oraz pomocy w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej spraw dotyczących praw pacjentów. Jego członkowie są zaangażowani od lat w działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ich doświadczenie pozwala na udzielenie wsparcia nawet w bardzo skomplikowanych sprawach.

Dlatego też podejrzewając błąd medyczny skutkujący wystąpieniem sepsy warto zwrócić się do Kancelarii TZLAW i sprawdzić, czy nasz przypadek może spełniać przesłanki błędu medycznego i umożliwiać dochodzenie odszkodowania.

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania za zakażenie sepsą w szpitalu

Decydując się na podjęcie kroków prawnych, aby uzyskać odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zakażenia sepsą w szpitalu warto przygotować jak najpełniejszą dokumentację.

Dla odtworzenia pełnego stanu faktycznego oraz jego prawno-medycznej analizy znaczenie będą miały wszystkie dokumenty pozyskane w okresie choroby i leczenia.

Dlatego warto zbierać zarówno wypisy ze szpitala, wszelkie karty choroby i historie leczenia zarówno ze szpitala jak i z przychodni oraz prowadzących leczenie lekarzy specjalistów.

Ponadto warto zbierać wszelkie faktury, paragony oraz inne dowody świadczące o kosztach jakie ponieśliśmy i ponosimy w związku z leczeniem i rehabilitacją, których przyczyna leży w przebytym zakażeniu sepsą. 

Wysokość odszkodowania za zakażenie sepsą w szpitalu

Brak zdiagnozowania lub zbyt późna diagnoza sepsy zawiniona przez personel medyczny mogą być podstawą uznania błędu medycznego. W takich przypadkach poszkodowani mogą oczekiwać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych odszkodowania. 

Wysokość uzyskanego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty są zależne od indywidualnego charakteru powstałej szkody oraz stopnia udokumentowania kosztów przez poszkodowanego.

Kancelaria TZLAW oferuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy – od kompletowania potrzebnych dokumentów, po ostateczną realizację roszczeń finansowych.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt