Rolnictwo

TZ LAW wpis
Wypadek w rolnictwie – odszkodowanie z polisy OC rolnika

Wypadki i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe to chleb powszedni w pracy rolnika. Wypadki w gospodarstwie rolnym, uszkodzenia maszyn, szkody w mieniu – to sytuacje na wypadek których rolnika powinno chronić ubezpieczenie OC. W Kancelarii TZLAW wiemy jak uratować Twoje gospodarstwo […]

TZ LAW wpis
Wypadki w gospodarstwie rolnym z udziałem dzieci 

Wypadki w gospodarstwach rolnych wpisane są w ryzyko pracy rolnika. Niestety, często są to tragiczne wypadki, które niosą daleko idące konsekwencje zdrowotne i finansowe. W okresie letnim i wczesnojesiennym, gdy rolnicy i ich rodziny są szczególnie zaangażowani w pracę na roli wzrasta także […]

TZ LAW wpis
Wypadek przy pracy na roli

Wypadek przy pracy rolniczej spowodowany przyczyną zewnętrzną. Wypadek zawiniony przez rolnika. Nieszczęśliwy wypadek i jego następstwa. Każde z tych zdarzeń łączy się z inną formą ubezpieczenia rolnika i inną procedurą postępowania. W każdym przypadku warto mieć […]