Błąd podczas zabiegu medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej

Prawnicy tworzący zespół kancelarii mają szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z błędów podczas zabiegów medycyny estetycznej. Błędne leczenie niejednokrotnie powoduje u pacjentów poważne skutki, takie jak oszpecenie, znaczne obniżenie komfortu życia oraz poważne konsekwencje zdrowotne.

Nasza oferta obejmuje zarówno dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym i karnym, postępowania dyscyplinarne, postępowania przed organami wyspecjalizowanymi, jak i opracowywanie ekspertyz prawnych.