Odszkodowania i zadośćuczynienia za zakażenia wewnątrzszpitalne

Wciąż zbyt częstą przyczyną uszczerbków na zdrowiu u pacjentów są zakażenia wewnątrzszpitalne. W wyniku braku przestrzegania należytych wymogów sanitarnych, stan zdrowia pacjentów zgłaszających się do szpitala zamiast ulec poprawie może w takich sytuacjach ulec istotnemu pogorszeniu.

Zakażenie wewnątrzszpitalne to zawsze duże zagrożenie dla zdrowia a nawet życia pacjenta. Patogeny występujące w szpitalach są zazwyczaj oporne na leczenie większością dostępnych leków, w tym antybiotyków, a zakażenie nimi często przebiega w sposób piorunujący i kończy się posocznicą. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu zakażeń wewnątrzszpitalnych.