Zadośćuczynienie za śmierć pacjenta w wyniku błędy medycznego

W przypadku, kiedy błąd medyczny prowadzi do tragicznego skutku w postaci śmierci pacjenta, jego bliskim należy się zadośćuczynienie za poniesione przez nie krzywdy. Nasz zespół posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń osób, których bliscy zmarli w wyniku nieprawidłowego lub niestarannego leczenia ze strony personelu medycznego. Oferujemy zarówno pomoc w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jak i w postępowaniu cywilnym oraz karnym.