Odpowiedzialność za powikłania po szczepieniu

Prawnicy tworzący zespół kancelarii opiniują przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Reprezentują też osoby poszkodowane, które wnioskują o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych lub dochodzą roszczeń przed organami wymiaru sprawiedliwości.