Doraźne interwencje w obronie praw pacjentów

Kancelaria podejmuje także doraźne interwencje prawne w obronie praw pacjentów, którzy potrzebują szybkiej pomocy prawnej dotyczącej modyfikacji sposobu ich leczenia czy pozyskaniu dokumentacji medycznej. Zdarzają się sytuacje, w których pacjenci (lub ich bliscy) mają uzasadnione wątpliwości, co do opinii lub orzeczeń lekarzy dotyczących ich zdrowia. Nasz zespół oferuje pomoc we wniesieniu sprzeciwu do Rzecznika Praw Pacjenta. Pomagamy również w przypadku, gdy pacjenci potrzebują wsparcia w pozyskaniu informacji co do sposobu ich leczenia, w tym dokumentacji medycznej lub rady dotyczącej skutecznego dochodzenia swoich praw od placówki medycznej w trakcie leczenia.