Odszkodowanie za powikłania po operacji

Udzielamy wsparcia pacjentom, którzy doznali negatywnych konsekwencji zdrowotnych na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. W imieniu klientów występujemy zarówno o odszkodowanie, które pozwala na pokrycie kosztów związanych z dalszym leczeniem, jak i zadośćuczynienie – rekompensatę za cierpienie związane z konsekwencjami błędu medycznego.