Braki i nieprawdziwe informacje w dokumentacji medycznej

Braki w dokumentacji medycznej, jak i zawarte w niej nieprawdziwe informacje mogą stanowić podstawę do postępowania w zakresie zawinionego naruszenia praw pacjenta oraz postępowania karnego wobec personelu medycznego, który nie prowadzi jej w sposób prawidłowy. Dostęp do pełnej informacji w zakresie leczenia jest podstawowym prawem każdego pacjenta, którego źródłem jest niezbywalne prawo człowieka do zachowania swojej integralności fizycznej i psychicznej. Brak wiedzy o tym, jakiemu leczeniu poddany został pacjent jest tego oczywistym naruszeniem.