Leczenie powikłania po wolumetrii – odszkodowanie za nieudany zabieg oraz zadośćuczynienie za ból

Powikłania po zabiegu wolumetrii — zabieg medycyny estetycznej i leczenie powikłań po kwasie hialuronowym czy podaniu innego wypełniacza

Wolumetria to zabieg powiększania lub modelowania ciała przy użyciu wstrzykiwanych substancji. Zyskała ona na popularności jako metoda poprawy estetyki ciała bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych operacji.

Wiele osób decyduje się na zabiegi iniekcji (podania) wypełniacza w celu poprawy samopoczucia i wyglądu. Nie można jednak zapominać o możliwych powikłaniach po wolumetrii. Dotyczy to także ryzyka, jakie niosą ze sobą tego rodzaju iniekcje (podania) wypełniacza np. po podaniu kwasu hialuronowego.

W przypadku wystąpienia powikłania (innych niepożądanych skutków) po wolumetrii i podaniu wypełniacza pacjenci mogą rozważać możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

Leczenie powikłań po kwasie hialuronowym i innym wypełniaczu — jakie są powikłania i działania niepożądane

W medycynie estetycznej powikłania np. po kwasie hialuronowym mogą obejmować:

 • infekcje,
 • asymetrię,
 • utratę czucia w miejscach wstrzyknięć,
 • reakcje alergiczne na substancje użyte podczas zabiegu.

W najgorszych przypadkach mogą pojawić się poważne powikłania, takie jak:

 • zakrzepy krwi,
 • embolia tłuszczowa,
 • martwica tkanki.

Pacjent doświadczający takich komplikacji po podaniu wypełniacza może czuć się zaniepokojony:

 • swoim zdrowiem,
 • konsekwencjami finansowymi wynikającymi z nieudanego zabiegu,
 • konsekwencjami emocjonalnymi.

Powikłania po wolumetrii jako zabiegu z zakresu medycyny estetycznej — roszczenia

W kontekście prawnym, pacjenci poszkodowani w wyniku powikłania po zabiegach estetycznych mogą mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Dotyczy to też wolumetrii i następnie powikłania po kwasie hialuronowym. Może to mieć miejsce nie tylko w pośrednim, ale też w bezpośrednim związku z powikłaniami po podaniu kwasu hialuronowego.

Następuje to na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności medycznej. W Polsce główne znaczenie ma ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), a także kodeks cywilny, zwłaszcza w przepisach dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi (art. 415 i następne).

Ocena działania lekarza w związku z podaniem wypełniacza (preparatu) w medycynie estetycznej

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, każdy pacjent ma prawo do otrzymania świadczeń zdrowotnych zgodnych ze stanem wiedzy medycznej. Lekarz lub podmiot leczniczy wykonujący zabieg wolumetrii musi więc zapewnić należytą staranność. Dotyczy to zarówno diagnozy, jak i samego zabiegu, a także pooperacyjnej opieki. Jeżeli w wyniku niezachowania tych standardów pacjent doznał szkody, może to stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Błąd medyczny jako przyczyna powikłań

Aby ubiegać się o odszkodowanie, poszkodowany musi udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Konkretnie, że lekarz postąpił niezgodnie ze sztuką medyczną, co bezpośrednio przyczyniło się do wystąpienia szkody.

Ponadto należy wykazać wysokość poniesionej szkody. Może to obejmować:

 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • stracone dochody,
 • rekompensatę za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Trudności z uzyskaniem odszkodowania za zabiegi medycyny estetycznej

Proces ubiegania się o odszkodowanie może być skomplikowany i czasochłonny. W wielu przypadkach poszkodowani celem uniknięcia problemów decydują się na skorzystanie z pomocy profesjonalnych prawników specjalizujących się w prawie medycznym.

Kancelarie prawne często oferują wsparcie w zakresie:

 • gromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej,
 • ustalania wysokości szkody,
 • reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych.

Odszkodowanie za powikłania po zabiegu wolumetrii twarzy — orzecznictwo

Nie zawsze odszkodowanie za powikłania po podaniu (iniekcji) wypełniacza będzie należne. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Głubczycach, sygn. I C 671/18, sąd rozpatrywał roszczenie firmy medycyny estetycznej o zapłatę za zabieg.

Miał on przynieść zmiany wolumetryczne w wyglądzie klientki.

Klientka kwestionowała zasadność roszczenia, twierdząc, że zabieg nie został wykonany zgodnie z umową, a efekt nie został osiągnięty. Powódka, firma świadcząca zabiegi medycyny estetycznej, wniosła o zasądzenie od pozwanej 3000 zł za wykonany zabieg oraz kosztów procesu.

Sąd stwierdził, że usługa została wykonana profesjonalnie oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Ostatecznie w pierwszej instancji orzekł na korzyść powódki, zasądzając od pozwanego zapłatę należności oraz koszty procesu.

Leczenie powikłań np. po zabiegu wolumetrii twarzy z użyciem kwasu hialuronowego — podsumowanie

Pamiętać należy, że każdy przypadek jest indywidualny. Prawo do odszkodowania oraz jego wysokość zależą od okoliczności konkretnego przypadku. Osoby, które doświadczyły niepożądanych skutków po zabiegach wolumetrii, powinny jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej celem uzyskania odszkodowania. Pozwoli to ocenić ich szanse na sukces i odpowiednio przygotować się do ewentualnego procesu sądowego.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za naruszenia praw pacjenta i błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt