Odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne – komentarz dr Tymoteusza Zycha dla Dziennika Gazety Prawnej

Dr Tymoteusz Zych o odszkodowaniach za skutki uboczne szczepień w Polsce

W Polsce osoby poszkodowane przez niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) często napotykają trudności w uzyskaniu należnej rekompensaty. Procedury odszkodowawcze okazują się skomplikowane i niespójne, co sprawia, że tylko około 15% wnioskujących otrzymuje odszkodowanie. Dr Tymoteusz Zych, radca prawny, podkreśla problem związany z pięcioletnim okresem, w którym mogą wystąpić skutki uboczne, jako szczególnie kontrowersyjny.

Tymoteusz Zych

Wykazanie związku przyczynowego – główna przeszkoda

Zgodnie z polskim prawem, odszkodowanie przysługuje, jeśli można wykazać związek przyczynowy między szczepieniem a wystąpieniem niepożądanych skutków. Jednakże, jak wskazuje dr Zych, „często trudno jest wykazać istnienie związku między szczepieniem a dolegliwościami”. To staje się jeszcze bardziej problematyczne, gdy działania niepożądane ujawniają się dopiero po długim czasie od szczepienia.

Dr Tymoteusz Zych podaje przykłady przypadków sądowych i interpretacji prawa

Z analizy spraw sądowych wynika, że rzecznik praw pacjenta zbyt pochopnie odmawia wypłaty rekompensat. Przykładem może być sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wówczas sąd zakwestionował decyzję rzecznika, podkreślając, że pięcioletni okres ustawowy powinien sprzyjać domniemaniu związku między szczepieniem a jego skutkami.

Tymoteusz Zych o problemach z listami skutków ubocznych

Kontrowersje budzi również fakt, że to, czy pacjent otrzyma odszkodowanie, często zależy od tego, czy dany skutek uboczny został uwzględniony przez producenta szczepionki w charakterystyce produktu leczniczego (CHPL). Jak zauważa dr Zych, „jedni producenci wpisują działania niepożądane, których nie wpisują inni„. To prowadzi do nierówności w traktowaniu pacjentów.

Implikacje dla systemu zdrowia

Opisane problemy rzucają światło na potrzebę reform w systemie odszkodowawczym. Przypadki takie jak opisane wskazują na konieczność bardziej zrozumiałych i przystępnych procedur. Powinny one nie wymagać od pacjentów zdobywania rozległej wiedzy medycznej i prawnej, aby móc dochodzić swoich praw.

W obliczu tych wyzwań rola ekspertów prawników takich jak dr Zych jest nieoceniona. Pomagają oni pacjentom nawigować przez zawiłości prawne i medyczne, związane z odszkodowaniami za NOP. Ta sytuacja podkreśla potrzebę ciągłego monitorowania i aktualizacji przepisów, aby adekwatnie chronić prawa pacjentów.

Avatar photo

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt