Odszkodowanie za źle wykonany most protetyczny

Spis treści:

 1. Czym jest most protetyczny?
 2. Po co zakłada się mosty protetyczne?
 3. Jak przebiega procedura zakładania mostu protetycznego?
 4. Zalety i wady mostów protetycznych.
 5. Jakie błędy występują przy zakładaniu mostów protetycznych?
 6. Odszkodowanie za niewłaściwe leczenie protetyczne
 7. Przykładowe odszkodowanie zasądzone przez Sąd.

Czym jest most protetyczny?


Most protetyczny to komfortowy i szybki sposób na uzupełnienie luk w uzębieniu. Montuje się go na stałe. Taki most osadza się na zębach, które okalają braki (luki w uzębieniu).
Wizualnie most przypomina kilka połączonych ze sobą koron. Mosty wykonuje się z różnego rodzaju materiałów. Mosty rozróżnia się ze względu na budulec, z którego został wykonany. Wyróżnia się m.in.: mosty metalowo-porcelanowe, pełnoceramiczne, kompozytowe lub tymczasowe wykonane z materiału PMMA.

Po co zakłada się most protetyczny?

Głównym celem mostu protetycznego jest to, żeby odbudować utracone zęby i usprawnić proces żucia. Mosty używane są dla pacjentów, którzy mają dwa lub trzy braki w uzębieniu.
Zęby sąsiadujące z luką muszą być zdrowe. W takim wypadku trzeba pozbyć się wszelkiej próchnicy. Zęby nie mogą też mieć żadnego stanu zapalnego inaczej leczenie nie będzie skuteczne.
Każdy pacjent wymaga indywidualnej oceny profesjonalnego stomatologa.


Jak stomatolog zakłada most protetyczny?
Pierwszym etapem jest konsultacja u dentysty. Stomatolog ocenia, czy zęby sąsiadujące z luką nadają się do takiej odbudowy i czy nie zostaną uszkodzone w trakcie zabiegu. Niekiedy takie zęby wzmacnia się odpowiednimi wkładami.

Procedura składa się z następujących czynności:

 1. Stomatolog robi wyciski dla technika, który robi następnie modele gipsowe.
 2. Następnie stomatolog szlifuje zęby, które znajdują się obok luki oraz pobiera kolejne wyciski.
 3. Tworzy się tzw. tymczasowy most z kompozytu.
 4. Kolejnym etapem jest stworzenie prawidłowego mostu.
 5. Jednym z ważniejszych elementów jest przymierzenie mostu. Dopasowuje się również jego kolor.
 6. Most podlega zatwierdzeniu przez pacjenta. Po zgodzie stomatolog cementuje most i powinien uświadomić pacjenta, że ten powinien przychodzić na kontrole.

Cała procedura zakładania trwa zwykle średnio 3-4 tygodnie.

Jakie są zalety używania mostów?

,,Mosty protetyczne mają wiele zalet, takich jak odbudowa brakujących zębów, trwałość, estetyka i funkcjonalność”.

Jakie są wady używania mostów?

• Uszkodzenie zdrowych zębów

Potrzeba stałego utrzymania higieny — zęby wymagają dokładnej higieny jamy ustnej i pielęgnacji mostu. Jest to kluczowe, żeby uniknąć próchnicy lub problemów z dziąsłami.

• Obciążenie sąsiednich zębów — mosty protetyczne przenoszą siły żucia na sąsiednie zęby, co może prowadzić do uszkodzenia zębów.

Rozwój próchnicy lub chorób dziąseł — trudność w utrzymaniu higieny pod mostem może sprzyjać próchnicy i zapaleniom.

Nieodpowiedni wygląd — nieprawidłowo wykonany most może wyglądać nieestetycznie, co może być problemem w przypadku mostów na widocznych obszarach jamy ustnej. Komfort psychiczny pacjenta powinien być najważniejszy.

Wysokie koszty — szczególnie jeśli używa się zaawansowanych materiałów.

Jakie błędy występują przy zakładaniu mostów protetycznych?

Niektóre z najczęstszych błędów to:
Nieprawidłowe dopasowanie — może prowadzić do dyskomfortu, trudności w żuciu i podrażnień dziąseł.

Nieodpowiedni dobór materiałów — wybór niewłaściwego materiału może wpłynąć na trwałość mostu i jego estetykę. Przykłady to złe dopasowanie koloru lub niewłaściwe materiały konstrukcyjne.

Niewłaściwa preparacja zębów pod mostem — nadmierna lub niewystarczająca preparacja zębów pod most może wpłynąć na jego wytrzymałość.

• Błąd w zakotwiczeniu — nieprawidłowe zakotwiczenie mostu do sąsiednich zębów lub implantów może prowadzić do uszkodzenia struktury zębów.

Niewłaściwe dostosowanie zgryzu — może prowadzić do problemów z żuciem.

Kosztowne, niepoprawne leczenie może prowadzić do wielu problemów fizycznych, jak i psychicznych.
W przypadku spotkania się z tego typu błędami jako pacjenci mamy prawo do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za niewłaściwe leczenie protetyczne

Nieprawidłowo wykonane uzupełnienia mogą powodować przeciążenia. W ten sposób mogą powstawać wady zgryzu i dolegliwości bólowe. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia dalszego leczenia i naprawy.
Odszkodowanie obejmuje zwrot wszelkich kosztów, które poszkodowany musiał ponieść w związku z popełnionym błędem przez stomatologa.
Odszkodowanie powinno uwzględniać także koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości, aby naprawić błąd medyczny.

Jakie koszty obejmuje odszkodowanie?
Odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty konieczne do powrotu do zdrowia i zminimalizowania skutków błędu stomatologa.

Co trzeba udowodnić, żeby otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
Warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania jest wykazanie, że poniesione koszty pozostają w związku z błędem medycznym.
Istotne jest także udowodnienie wysokości poniesionych kosztów.
Dobrze jest posiadać faktury, rachunki, kosztorys, ofertę lub cennik potwierdzające koszt poszczególnych usług.

Do czego zobowiązany jest lekarz, który popełnił błąd medyczny?
Lekarz, który popełnił błąd medyczny powinien:
• zrekompensować pacjentowi wszelkie niedogodności błędu lekarskiego,
• zwrócić poniesione koszty naprawy błędu medycznego;
• zadośćuczynić odczuwanemu cierpieniu.
Każdy lekarz posiada obowiązkową polisę OC. To właśnie z niej wypłacane jest odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Co dzieje się dalej ze zgłoszeniem szkody?

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody lekarz, dentysta albo towarzystwo ubezpieczeń uznają roszczenia. Dzieje się to jednak dosyć rzadko. Częste odpowiedzi to takie, w których w ich ocenie nie ma podstaw do uznania błędu medycznego.
Wtedy pozostaje nam możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem
Kolejnym etapem dochodzenia roszczeń jest złożenie pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie Sąd cywilny przeprowadzi postępowanie dowodowe. Wysłucha poszkodowanego. Powoła biegłego. Wyda wiążący wyrok, na podstawie którego poszkodowany otrzymuje należne mu środki pieniężne.

Wyrok sądu w sprawie odszkodowania za błąd przy stosowaniu mostu protetycznego
Sygn. akt I C 1356/13


,,Niewątpliwie powódka doznała rozstroju zdrowia, o jakim mowa w art. 444§1 kc., który polega na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów”.
,,Nie ulega wątpliwości, że powódka doznała cierpień fizycznych w związku z problemami stomatologicznymi, które powstały w wyniku nieprawidłowości w działaniach pozwanego, ale i samej powódki”.
,,Faktem notoryjnym jest, że ból zębów jest bólem dotkliwym, nawet jeśli cierpienia nie miały aż tak znacznego natężenia, jaki przedstawiała powódka. Zdaniem Sądu powódka doznała również dyskomfortu psychicznego. Nie sposób nie dostrzec, że – pomimo zaawansowanego wieku powódki – zęby są dla niej ważne, a w konsekwencji problemy w tej dziedzinie stanowią źródło frustracji”.

Uzasadnienie wyroku
,,Leczenie protetyczne powinno być poprzedzone odpowiednim badaniem radiologicznym i oceną stanu tkanek.”

,,Zęby filarowe, których korony zostały oszlifowane pod most protetyczny powinny być zabezpieczone koronami tymczasowymi lub materiałami izolującymi działanie niekorzystnego wpływu czynników środowiska, tj. temperatury, zmiany pH śliny, działania drobnoustrojów.”
A ponieważ nie zostały dobrze zabezpieczone doszło do zapalenia miazgi.

,,Wykonany przez pozwanego lekarza stomatologa most metalowo – ceramiczny jest z punktu widzenia stomatologii mało estetyczny.
Widać nieprawidłowe ukształtowanie guzków zębów trzonowych oraz uszkodzenie ceramicznej części licowej mostu. Świadczy to o nieprawidłowo odtworzonych warunkach zgryzowych u powódki”.

Sąd stwierdził, że wskutek błędów w leczeniu dentysta spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu u powódki. Etap kliniczny, czyli oddanie mostu, założenie go w jamie ustnej powoda okazało się niepoprawne. Nie odpowiadało warunkom zwarciowym i powodowało dolegliwości. Późniejsze korekty, poprawianie doprowadziły do konieczności jego wymiany.

Odszkodowanie
Na podstawie art. 444 i 415 k.c. pacjentka tytułem odszkodowania otrzymała 72 878 zł.

W razie wszelkich pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia”.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt