Perforacja jelita po operacji – odszkodowanie

Perforacja jelita po operacji – odszkodowanie

Perforacja jelita to poważne powikłanie, które może wystąpić po operacji brzusznej. Jest to stan, w którym dochodzi do przebicia lub rozerwania ściany jelita. Może on prowadzić do wycieku zawartości jelitowej do jamy brzusznej i wywołać zakażenie, znane jako peritonitis. Ta sytuacja jest nie tylko niezwykle bolesna, ale również może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Wymaga wówczas natychmiastowej interwencji chirurgicznej. W takich przypadkach, oprócz konieczności natychmiastowego leczenia, pojawia się również pytanie o odpowiedzialność medyczną. W wyniku perforacji jelita po operacji – odszkodowanie może być przyznane. W poniższym tekście omówimy:

 • przyczyny,
 • diagnozę,
 • leczenie,
 • aspekty prawne związane z odszkodowaniem za perforację jelita po operacji.

Przyczyny perforacji jelita

Perforacja jelita może być wynikiem wielu czynników. Do najczęstszych przyczyn należą:

 • błędy chirurgiczne; do przypadkowego uszkodzenia jelit może prowadzić:
  • nieprawidłowe wykonanie procedur chirurgicznych
  • użycie niewłaściwego sprzętu lub techniki.
 • stan zapalny; osłabić ściany jelita, zwiększając ryzyko perforacji, mogą choroby takie jak:
  • choroba Crohna,
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy diverticulitis.
 • zatorowość; zakrzepica naczyń jelitowych może prowadzić do martwicy i perforacji ściany jelita.
 • obce ciała; przełknięte obce ciała, które utknęły w jelitach, mogą spowodować perforację.
 • infekcje; niektóre infekcje jelitowe, zwłaszcza te powodujące martwicę ściany jelitowej, mogą doprowadzić do perforacji.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza perforacji jelita często opiera się na objawach klinicznych, takich jak:

 • silny ból brzucha,
 • gorączka,
 • objawy szoku septycznego,

oraz na badaniach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej. Może ona wykazać obecność powietrza lub płynu w jamie brzusznej wskazującego na perforację. Leczenie zazwyczaj wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej, aby zamknąć perforację i oczyścić jamę brzuszną z zanieczyszczeń. W zależności od przyczyny i rozległości uszkodzenia może być również konieczne usunięcie uszkodzonego odcinka jelita.

Odszkodowanie za perforację jelita

W przypadkach, gdy przyczyną perforacji jelita jest błąd medyczny, pacjent może mieć prawo do odszkodowania. Proces ten może być jednak skomplikowany i wymagać szczegółowego udokumentowania:

 • przebiegu leczenia,
 • dowodów na to, że doszło do błędu medycznego.

Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każda perforacja jelita po operacji jest wynikiem błędu lekarskiego. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy wykazać, że personel medyczny naruszył standardy opieki. Ponadto naruszenie to bezpośrednio musiało przyczynić się do wystąpienia perforacji.

Proces zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za perforację jelita po operacji wymaga skonsultowania się z adwokatem specjalizującym się w prawie medycznym. Profesjonalny prawnik może pomóc w zebraniu niezbędnych dokumentów medycznych, świadectw ekspertów medycznych oraz w formułowaniu roszczenia. Ważne jest, aby działać szybko, ponieważ w wielu jurysdykcjach obowiązują ograniczenia czasowe na zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych.

Dowody i dokumentacja

W przypadku perforacji jelita po operacji – odszkodowanie może być przyznane po zgromadzeniu:

 • kompleksowej dokumentacji medycznej,
 • dowodów wspierających twierdzenie o błędzie medycznym.

Do takich dowodów należą:

 • dokumentacja medyczna, w tym karty informacyjne z operacji, wyniki badań, notatki lekarskie.
 • opinie ekspertów medycznych, potwierdzające, że doszło do naruszenia standardów opieki.
 • świadectwa innych pacjentów lub personelu medycznego, jeśli są dostępne.
 • dowody na poniesione straty, w tym:
  • koszty leczenia,
  • utracone zarobki,
  • inne związane straty finansowe i emocjonalne.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie dotyczył odpowiedzialności deliktowej personelu medycznego w związku z błędem w sztuce lekarskiej oraz za zawinione nienależyte świadczenie opieki medycznej i pielęgniarskiej po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Sąd uznał, że działania (lub zaniechania) personelu mogą prowadzić do powstania lub zwiększenia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, w tym cierpień fizycznych i psychicznych.

W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił, że oprócz odpowiedzialności za błąd medyczny, należy brać pod uwagę również odpowiedzialność za nienależyte świadczenie opieki po zabiegu. Zawinione działanie lub zaniechanie w tej sferze może mieć znaczący wpływ na stan zdrowia pacjenta i prowadzić do dodatkowych cierpień. Sąd podkreślił, że nieprawidłowa opieka po zabiegu, tak jak zignorowanie zgłaszanych przez pacjentkę dolegliwości i brak odpowiedniego reagowania na jej stan zdrowia, mogą być podstawą do odpowiedzialności deliktowej placówki medycznej i jej personelu.

Wnioski

Perforacja jelita po operacji jest poważnym powikłaniem. Może mieć ono daleko idące konsekwencje zdrowotne i finansowe dla pacjenta. W przypadku błędu medycznego prowadzącego do perforacji jelita po operacji – odszkodowanie może być przyznane pacjentowi. Proces ten wymaga jednak dokładnego dokumentowania okoliczności i skutków powikłania, a także profesjonalnego wsparcia prawnego. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie może zapewnić sprawiedliwość dla poszkodowanego. Odszkodowanie i zadośćuczynienie może pomóc w pokryciu kosztów leczenia i zrekompensować za doznane cierpienie.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, a prawo do odszkodowania zależy od wielu czynników. Dlatego kluczowe jest skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem, który może ocenić Twoją sytuację i doradzić najlepsze działania prawne. Perforacja jelita po operacji to poważne wyzwanie, ale dzięki odpowiedniej wiedzy i wsparciu prawem, można stawić czoła tej trudnej sytuacji.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za naruszenia praw pacjenta i błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt