Staphylococcus Aureus -Zakażenie Gronkowcem złocistym w szpitalu

Z tego artykułu dowiedzą się Państwo:

 1. Czym jest Gronkowiec złocisty i czym się charakteryzuje? 
 2. Jakie są sposoby zakażenia bakterią? 
 3. Kto jest w grupie największego ryzyka zakażeniem Staphylococcus Aureus ? 
 4. Czy Gronkowiec złocisty jest zaraźliwy? 
 5. Jakie są objawy zakażenia? 
 6. Jakie są powikłania po zakażeniu Staphylococcus Aureus? 
 7. Jakie prawa mają pacjenci, którzy zakazili się Gronkowcem w szpitalu? 
 8. Jakie odszkodowanie można wywalczyć w Sądzie? 

Gronkowiec złocisty należy do bakterii, które wywołują wiele chorób. 

Gronkowiec wytwarza enterotoksynę, która jest odporna na wysoką temperaturę. Zatrucie nią jest bardzo niebezpieczne i może nieść za sobą tragiczne dla zdrowia skutki.

Gronkowce złociste stosunkowo często występują w środowisku człowieka. Według badań od 10 do 50% populacji ludzkiej stale lub okresowo jest nosicielami gronkowców bez wystąpienia objawów chorobowych!

Czym charakteryzuje się Gronkowiec złocisty?

Gronkowce mają kulisty kształt, nie posiadają rzęsek ani otoczek. Niektóre wytwarzają charakterystyczne barwniki, skąd biorą się ich nazwy, np. złocisty, biały, żółty.

Jak można zarazić się Staphylococcus Aureus (gronkowcem złocistym) ?

Przyczyną zakażenia mogą być różne. Można się zarazić poprzez uszkodzenie skóry, zjedzenie zakażonego pokarmu czy styczność z zakażoną osobą.

Bakterię mogą być przenoszone przez przedmioty codziennego użytku. Do zakażenia może dojść w warunkach szpitalnych, w oddziałach chirurgicznych, intensywnej terapii i innych. Źródłem zakażenia mogą być wenflony, cewniki i sprzęt medyczny, którego zastosowanie wymagało przerwania ciągłości tkanek.1

Według raportów organów takich jak Najwyższa izba kontroli, najczęstszymi powodami zakażenia gronkowcem są: niewłaściwy poziom higieny utrzymywany przez lekarzy, zatrudnianie osób nieprzeszkolonych i nieprzygotowanych do pracy w szpitalu, niewłaściwa dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych.

W przypadku zarażenia się gronkowcem w szpitalu mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie.

W największym ryzyku zakażenia gronkowcem są pacjenci, którzy posiadają choroby współistniejące takie jak nowotwory. Zakażenie patogenem może okazać się dla nich bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet prowadzić do śmierci. 

Jak bardzo zaraźliwy jest gronkowiec?

Patogen łatwo się rozprzestrzenia. Wystarcza często małe zadrapanie, aby do krwi i tkanek dostały się bakterie.

Na Gronkowca złocistego nie wynaleziono szczepionki, a większość szczepów bakterii jest oporna na antybiotyki.

Jak wykryć gronkowca złocistego?

Po pobraniu próbki krwi zostaje ona poddana badaniu pod kątem obecności gronkowca.

Jeśli chory podejrzewa zatrucie pokarmowe, podejrzany posiłek lub składnik pożywienia to może je przesłać do pracowni mikrobiologicznej. W ten sposób można wykryć toksynę lub szczep gronkowca, które ją wytworzył.

Objawy zakażenia gronkowcem

Objawy zakażenia gronkowcem jest dużo. Najczęściej jednak rozwój bakterii obserwuje się na skórze i w tkankach miękkich.2

Gronkowiec złocisty w większości przypadków powoduje schorzenia dermatologiczne, w tym liszaje, czyraki czy zmiany ropne. Bywa, że towarzyszą im dolegliwości bólowe, zaczerwienienie i swędzenie

Podstawowym badaniem laboratoryjnym jest posiew materiału pobranego od chorego. 

Diagnostyka i leczenie gronkowca złocistego mogą być trudne, gdyż u nosicieli może występować kilka gatunków gronkowca jednocześnie.

Powikłania po zakażeniu Gronkowcem złocistym:

 • Zapalenie płuc 
 • Zapalenia kości i szpiku 
 • Zapalenie wsierdzia, żył 
 • Stany zapalne skóry 
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
 • Zapalenie spojówek 
 • Zapalenie ucha środkowego i zatok 
 • Gronkowcowe zapalenie płuc 
 • Zapalenia układu kostnego 
 • Zatrucia pokarmowe 
 • Wstrząs toksyczny 
 • Sepsa 

Prawo zakażonych w szpitalu pacjentów do odszkodowania

Podmiot leczniczy, a także personel medyczny ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za popełnione błędy. Pacjent, który został zakażony Staphylococcus Aureus wskutek takiego błędu może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem cywilnym.

Termin złożenia wniosku nie może być dłuższy niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku śmierci pacjenta, o odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać rodzina.

Odszkodowanie należy się za szkodę, jaką poniósł chory wskutek zakażenia gronkowcem. Przez szkodę rozumie się między innymi koszty leczenia i rehabilitacji, brak możliwości podjęcia pracy w trakcie choroby, koszty dojazdu do szpitala. Dlatego warto gromadzić faktury, rachunki i inne dokumenty związane z leczeniem.

Natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za doznana krzywdę. Kwota zadośćuczynienia zależy od oceny cierpienia, jakie poniósł pacjent.

Jeżeli przebyte zakażenie Staphylococcus Aureus doprowadziło chorego do sytuacji, w której pogorszyły się jego widoki na przyszłość, czyli utracił możliwości zarobkowania, nie może wykonywać wyuczonego zawodu to on lub jego bliscy mogą ubiegać się o rentę.

Pomoc w dochodzeniu praw przez pacjentów zakażonych bakteriami Staphylococcus Aureus.

Przyznanie i wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia i renty zależą od orzeczenia sądu lub decyzji komisji. Z kolei orzeczenia i decyzje wydawane są na podstawie zgromadzony materiał dowodowy. Pomoc adwokata lub radcy prawnego w negocjacjach, lub procesie sądowym jest nieoceniona i poprawia sytuację poszkodowanego. 

Przykładowy wyrok w sprawie zakażenia szpitalnego Gronkowcem złocistym

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Zakażenie powódki w szpitalu

Jak wynika z ustaleń Sądu Okręgowego, powódka w trakcie operacji szpitalnej została zakażona gronkowcem złocistym – szczepem szpitalnym (MRSA), który należy do najczęstszych bakteryjnych czynników zakażeń szpitalnych i jest jednym z najgroźniejszych patogenów szpitalnych przez wzgląd na oporność na antybiotyki.

Okres leczenia u powódki po przebytym zakażeniu był długotrwały, powódka powoli wracała do sprawności ruchowej. Intensywna rehabilitacja trwała 5 miesięcy. Długa antybiotykoterapia – najpierw w Szpitalu, a później w domu, nie pozostała bez skutków w sferze somatycznej, a wszystko to odbiło się na jej zdrowiu psychicznym.

Podstawa prawna

Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej jest ukształtowana na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Oznacza to, że Szpital ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek zawinionego działania lub zaniechania zarówno swojego (tzw. wina organizacyjna), jak i zatrudnionego w nim personelu (tzw. wina zastępcza)

Zadośćuczynienie

Motywy przyznania zadośćuczynienia w kwocie 100.000 złotych: Sąd powołał się na zakres cierpień fizycznych, a przede wszystkim psychicznych odczuwanych w związku z zakażeniem Gronkowcem złocistym. Podstawa prawna: art. 445 k.c.

Ponadto Sąd uwzględnił cierpienia w sferze psychicznej, które trwają i będą trwać w jej kolejnych latach życia, a także młody wiek poszkodowanej. Z następstwami zakażenia powódka będzie się zmagać do końca życia.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

 1. Artykuł redakcji diagnostyki : https://diag.pl/pacjent/artykuly/gronkowiec-zlocisty-czym-jest-i-jak-sobie-z-nim-radzic/ ↩︎
 2. W. Kmieciak, E.M. Szewczyk, Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, “Postępy Mikrobiologii” 2017, t. 56, nr  ↩︎
Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt