Błąd podczas zabiegu liposukcji — odszkodowanie za błąd po odsysaniu tłuszczu

Brak planu leczenia może mieć poważne konsekwencje

Do czego prowadzą zaniedbania medyczne podczas zabiegu liposukcji?

Liposukcja to popularna procedura chirurgiczna, mająca na celu usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej z różnych części ciała. Choć zwykle uważana jest za bezpieczną, jak każda interwencja chirurgiczna, niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Błąd podczas liposukcji może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i prawnych. Jest to zatem ważne zagadnienie zarówno dla pacjentów, jak i praktykujących lekarzy.

Błąd podczas liposukcji może przybierać różne formy, w tym:

  • nieprawidłowe wykonanie procedury,
  • zastosowanie nieodpowiedniej techniki,
  • brak wystarczającej wiedzy lub umiejętności chirurga,
  • nieprzestrzeganie postępowania pooperacyjnego.

Skutki takich błędów mogą być różnorodne. Obejmują one zdarzenia od nierównomiernego usunięcia tłuszczu, przez uszkodzenie narządów wewnętrznych, aż po poważne zakażenia i długotrwałe komplikacje zdrowotne.

Zaniedbania po zabiegu liposukcji — roszczenia cywilne i odpowiedzialność karna

Prawo medyczne w Polsce traktuje błędy w trakcie procedur medycznych, w tym błąd podczas liposukcji, jako potencjalne przypadki błędu medycznego. Pacjent, który doznał szkody na skutek błędu lekarskiego, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie na drodze cywilnej (art. 415 i następne kodeksu cywilnego). Kluczowe jest tutaj ustalenie, czy doszło do naruszenia standardów medycznych, co mogłoby być potraktowane jako niedbalstwo.

Zgodnie z kodeksem karnym (art. 155, art. 156), lekarz może również ponieść odpowiedzialność karną za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W praktyce jednak skazanie lekarza w procesie karnym wymaga wykazania bezpośredniego związku przyczynowego między działaniem lekarza a wyrządzoną szkodą. W przypadku procedur medycznych bywa to często trudne do udowodnienia.

Rola Rzecznika Praw Pacjenta w ustalaniu odpowiedzialności lekarza wobec pacjenta

Również Rzecznik Praw Pacjenta w Polsce ma za zadanie chronić prawa pacjentów, w tym prawo do bezpiecznej opieki medycznej. Pacjent, który czuje, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika. Może on działać na rzecz dochodzenia praw pacjenta, w tym w zakresie błędów medycznych.

Dowodzenie błędu w chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Pacjenci powinni być świadomi swoich praw i możliwości odwoławczych w przypadku, gdy ma miejsce błąd podczas liposukcji. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do tego rodzaju procedur medycznych dokładnie sprawdzić kwalifikacje i doświadczenie lekarza. Powinno się także zrozumieć potencjalne ryzyka i możliwe skutki uboczne. Ponadto warto pamiętać o zachowaniu wszelkiej dokumentacji medycznej oraz odbieraniu i przechowywaniu wszelkich informacji dotyczących zgód na zabieg. Może to być kluczowe w przypadku potrzeby dochodzenia roszczeń prawnych.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2023 r. został wydany w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody wynikłe z nieprawidłowo przeprowadzonej operacji liposukcji. Sąd Apelacyjny oddalił apelacje pozwanych. Potwierdził więc wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, który wcześniej przyznał powódce 50.000 zł zadośćuczynienia i 16.800 zł odszkodowania za koszty leczenia i naprawy wad estetycznych wynikłych z operacji. Sąd Apelacyjny nakazał każdemu z pozwanych zapłacić powódce po 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

W omawianym wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie błąd podczas liposukcji został zidentyfikowany jako główna przyczyna trwałych i nieestetycznych nierówności skóry powódki, które pojawiły się po zabiegu. Błąd ten polegał na nieprawidłowym wykonaniu zabiegu, co skutkowało nadmiernym odessaniem tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w warstwie podskórnej powierzchniowej. Biegły, na którego opinii oparł się Sąd, stwierdził, że takie działanie było błędem w sztuce medycznej. Nie było więc typowym powikłaniem po zabiegu liposukcji. W konsekwencji powstałe nierówności skórne i dysproporcje wymagały dalszych interwencji chirurgicznych, które także nie przyniosły pożądanego efektu.

Biegły zwrócił uwagę, że przeprowadzenie kolejnych zabiegów liposukcji w krótkim odstępie czasu (trzy zabiegi w ciągu ośmiu miesięcy) było niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Stanowiło to kolejny błąd w sztuce. Biegły podkreślił, że prawidłowy efekt zabiegu liposukcji można ocenić dopiero po 12 miesiącach. W związku z tym przeprowadzanie dodatkowych interwencji w tak krótkim czasie jest nieprawidłowe.

Podsumowanie — odpowiedzialność za liposukcję jako zabieg medycyny estetycznej u pacjenta

W świetle powyższego, błędy podczas liposukcji, mimo że rzadkie, mogą mieć poważne konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i prawne. Zrozumienie prawnych aspektów tej procedury jest niezbędne zarówno dla pacjentów, jak i dla praktykujących lekarzy. Pozwoli to maksymalnie zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo pacjenta.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt