Dr Tymoteusz Zych dla Dziennika Gazety Prawnej

Perspektywa prawna na telemedycynę — dr Tymoteusz Zych dla Dziennika Gazety Prawnej

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój telemedycyny. Wywołuje on szereg dyskusji na temat etyki i skuteczności tego typu usług, zwłaszcza w dziedzinie psychiatrii. Dr Tymoteusz Zych, radca prawny, przedstawia swoje zastrzeżenia co do praktyki wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie teleporad. Ekspert w zakresie prawa błędów medycznych zwraca uwagę na ważne kwestie dotyczące prawnych i etycznych aspektów telemedycyny. Mają one kluczowe znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i przedstawicieli zawodów medycznych.

Standardy diagnostyczne w teleporadach medycznych

Dr Zych zauważa, że teleporady psychiatryczne, choć wygodne, mogą nie spełniać wszystkich standardów medycznych wymaganych do dokładnej diagnozy. Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, diagnostyka i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia psychicznego powinny być oparte na bezpośrednim badaniu pacjenta. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że diagnoza jest dokładna i że lekarz ma pełny obraz stanu zdrowia pacjenta.

Dr Tymoteusz Zych o konsekwencjach nadużyć w telemedycynie

Zdaniem dra Tymoteusza Zycha, telemedycyna nie umożliwia pełnego i dokładnego badania. Jest ono niezbędne do stwierdzenia, czy pacjent cierpi na zaburzenia, które mogłyby uzasadniać wydanie dokumentu medycznego.

Prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych wskazuje dla Dziennika Gazety Prawnej, że takie praktyki, jak wydawanie zaświadczeń bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem, mogą prowadzić do nadużyć i błędnych diagnoz. Może to mieć z kolei poważne konsekwencje prawne i zdrowotne.

Odpowiednie ramy prawne niezbędne

Teleporady, choć są odpowiedzią na współczesne potrzeby szybkiego dostępu do usług zdrowotnych, wymagają odpowiednich ram prawnych. Mają one zagwarantować, że są one równie efektywne i bezpieczne, jak tradycyjne metody leczenia. Również Naczelna Izba Lekarska przyznaje, że telemedycyna może być prawnie równoważna wizytom stacjonarnym pod warunkiem że lekarz przeprowadzi dokładny wywiad.

Odpowiednia opieka zdrowotna nadrzędnym kryterium metody leczenia

W świetle powyższych rozważań istotne jest, aby każda forma konsultacji medycznej, w tym teleporady, była przeprowadzana z należytą starannością. Powinny być także zawsze zgodne z najlepszymi praktykami medycznymi. Ostateczny cel, jakim jest zapewnienie pacjentom odpowiedniej opieki zdrowotnej, powinien być nadrzędnym kryterium oceny każdej metody leczenia.

Debata trwa

Dyskusja na temat telemedycyny w psychiatrii, którą nakreślił dr Zych, stanowi ważny głos w debacie o przyszłości usług zdrowotnych. Jego stanowisko podkreśla potrzebę ciągłego dialogu między specjalistami prawa a sektorem medycznym. Ma to zapewnić, że rozwój technologiczny idzie w parze z etyką i bezpieczeństwem pacjentów.

Avatar photo

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt