Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

TZ LAW wpis
Ryzyko zwiększonej śmiertelności podczas błędnego podawania produktu leczniczego – producent bendamustyny przypomina o ważnych aspektach profilu bezpieczeństwa

Firma Accord, producent produktu leczniczego „Levact”, opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Komunikat dostępny jest na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Komunikat bezpieczeństwa  Zamieszczona na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych notatka […]