Nieudana operacja plastyczna — odszkodowanie po nieudanej operacji chirurgii plastycznej (zabiegu medycyny estetycznej)

Nieudana operacja plastyczna - odszkodowanie po nieudanej operacji chirurgii plastycznej (zabiegu medycyny estetycznej)

Image by rawpixel.com on Freepik

Powaga nieudanej operacji plastycznej (zabiegu chirurgii plastycznej) i jej konsekwencje

Nieudana operacja plastyczna czy inny zabieg medycyny estetycznej może mieć daleko idące skutki. Mogą być one dla pacjenta fizyczne oraz psychiczne. Współczesne społeczeństwo przywiązuje dużą wagę do wyglądu zewnętrznego. Wiele osób decyduje się przez to na zabiegi medycyny estetycznej mające na celu poprawę swojego wyglądu. Nie zawsze efekty tych działań są zgodne z oczekiwaniami. Prowadzi to do różnych konsekwencji, w tym do:

 • konieczności długotrwałego leczenia,
 • dodatkowych operacji plastycznych czy innych zabiegów,
 • problemów emocjonalnych.

Przyczyny nieudanej operacji plastycznej, zabiegu medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej

Niepowodzenie operacji plastycznej czy innego zabiegu medycyny estetycznej może wynikać z wielu przyczyn. Można do nich zaliczyć:

 • błąd medyczny lekarza,
 • niewystarczające doświadczenie chirurga,
 • zastosowania nieodpowiednich technik operacyjnych,
 • nieprzewidziane reakcje organizmu pacjenta.

Przez to osoby poddające się operacji plastycznej czy innemu zabiegowi medycyny estetycznej mogą doświadczać poważnych komplikacji. Należą do nich takie jak:

 • infekcje,
 • blizny,
 • deformacje,
 • trwałe uszkodzenia ciała pacjenta.

Uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania. Odpowiedzialność lekarza za błędy w chirurgii plastycznej, estetycznej i kosmetologii

Obraz autorstwa Freepik

W przypadku nieudanej operacji plastycznej pacjent ma prawo szukać zadośćuczynienia na drodze prawnej. W Polsce podstawą do rozpatrzenia roszczeń w tego typu sprawach jest kodeks cywilny, a dokładniej art. 448, który umożliwia żądanie naprawienia szkody wynikającej z czynów niedozwolonych, w tym przypadku także błędów medycznych. Warto wspomnieć ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. W art. 68 ust. 1 daje pacjentowi prawo do odszkodowania w przypadku szkody powstałej w wyniku niewłaściwego wykonania świadczeń zdrowotnych.

Dochodzenie należnych praw pacjenta

Realizacja roszczeń z tytułu nieudanej operacji plastycznej czy innego zabiegu medycyny estetycznej wymaga spełnienia określonych warunków. Konieczne jest udowodnienie, że do niepowodzenia doszło w wyniku błędu (błędów) w medynie estetycznej i kosmetologii. Zazwyczaj ujawnienie, że nastąpił błąd medyczny, wymaga skorzystania z opinii biegłych sądowych w dziedzinie chirurgii plastycznej. Dodatkowo pacjent musi wykazać, że pomiędzy błędem medycznym a poniesioną szkodą istnieje związek przyczynowy.

Konsultacja z prawnikiem po nieudanej operacji. Pomoc prawna w przypadku błędu lekarza i innych błędów w medycynie

Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Dochodzenie roszczeń wobec lekarza w przypadku nieudanej operacji plastycznej czy innym zabiegu medycyny estetycznej może być długotrwałe. Często bywa też skomplikowany. Osoby, które rozważają podjęcie kroków prawnych, powinny skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie medycznym. Profesjonalna pomoc prawna może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione straty.

Dochodzenie praw w postaci roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) za błąd medyczny. Podsumowanie

Image by Iaros on Freepik

Podsumowując, nieudana operacja plastyczna czy inny zabieg medycyny estetycznej jest poważnym zdarzeniem. Może mieć ono konsekwencje dla zdrowia i samopoczucia pacjenta. Osoby poszkodowane w wyniku błędów medycznych mają prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże proces ten wymaga rzetelnej analizy okoliczności sprawy oraz często wsparcia ze strony doświadczonych prawników. W trosce o swoje prawa i dobrostan, każdy pacjent powinien być świadomy swoich możliwości prawnych. Nie powinien również bać się korzystać z nich w celu uzyskania zadośćuczynienia.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt