Pomoc podmiotom prowadzącym działalność leczniczą

Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Image by DCStudio on Freepik Przewodnik dla podmiotu leczniczego — postępowanie w sprawie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą w RPWDL krok po kroku Wybór formy prawnej. Rejestracja podmiotu leczniczego w CEIDG (jednoosobowej działalności gospodarczej) lub KRS Przed rejestracją […]

TZ LAW wpis
Postępowanie karne przeciwko lekarzowi: jak się obronić?

Lekarz, któremu zarzuca się czyn lub zaniechanie, które może spełniać znamiona przestępstwa i jest związane z wykonywanym przez niego zawodem, jest narażony na odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną, karną, a w związku z tym często i cywilną. Sytuacji nie ułatwia fakt, że większość […]

TZ LAW wpis
Odpowiedzialność zawodowa lekarza za przewinienie zawodowe

„Przewinienie zawodowe” lekarza może nastąpić poprzez naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Wszyscy członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej z tego tytułu. Podstawy prawne odpowiedzialności zawodowej lekarza […]

TZ LAW wpis
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Są to wszystkie podmioty lecznicze, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Od każdego z tych podmiotów pacjent ma prawo żądać […]

TZ LAW wpis
Zakończenie działalności leczniczej a dokumentacja medyczna

Niezależnie od przyczyny zakończenia działalności leczniczej, podmiot, który prowadził i przechowywał dokumentację medyczną swoich pacjentów, ponosi odpowiedzialność za należyte postępowanie z tą dokumentacją. Zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej nie może bowiem negatywnie wpływać na prawa pacjenta. Zaprzestanie wykonywania działalności […]