Pomoc podmiotom prowadzącym działalność leczniczą

Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Image by DCStudio on Freepik Przewodnik dla podmiotu leczniczego — postępowanie w sprawie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą w RPWDL krok po kroku Wybór formy prawnej. Rejestracja podmiotu leczniczego w CEIDG (jednoosobowej działalności gospodarczej) lub KRS Przed rejestracją […]

TZ LAW wpis
Postępowanie karne przeciwko lekarzowi: jak się obronić?

Lekarz, któremu zarzuca się czyn lub zaniechanie, które może spełniać znamiona przestępstwa i jest związane z wykonywanym przez niego zawodem, jest narażony na odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną, karną, a w związku z tym często i cywilną. Sytuacji nie ułatwia fakt, że większość […]

TZ LAW wpis
Odpowiedzialność zawodowa lekarza za przewinienie zawodowe

„Przewinienie zawodowe” lekarza może nastąpić poprzez naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Wszyscy członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej z tego tytułu. Podstawy prawne odpowiedzialności zawodowej lekarza […]

TZ LAW wpis
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Są to wszystkie podmioty lecznicze, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Od każdego z tych podmiotów pacjent ma prawo żądać […]

TZ LAW wpis
Zakończenie działalności leczniczej a dokumentacja medyczna

Niezależnie od przyczyny zakończenia działalności leczniczej, podmiot, który prowadził i przechowywał dokumentację medyczną swoich pacjentów, ponosi odpowiedzialność za należyte postępowanie z tą dokumentacją. Zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej nie może bowiem negatywnie wpływać na prawa pacjenta. Zaprzestanie wykonywania działalności […]

TZ LAW wpis
Prowadzenie dokumentacji medycznej — wymogi prawne

Pacjenci mają ustawowe prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Implikuje to obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji przez każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Dokumentację taką prowadzić musi zarówno szpital, przychodnia, jak i lekarz w prywatnym gabinecie. Prawo […]